Studia z przyszłością

07-06-2017

Profesor Stanisław Goźdź-Roszkowski oraz dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska otrzymali 13 kwietnia w Warszawie certyfikaty Studia z Przyszłością oraz Lider Jakości Kształcenia dla kierunku lingwistyka dla biznesu prowadzonego wspólnie przez Wydział Filologiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Stanisław Goźdź-Roszkowski oraz dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska chwilę po odebraniu certyfikatów Studia z Przyszłością oraz Lider Jakości Kształcenia dla kierunku lingwistyka dla biznesu prowadzonego na UŁ

Profesor Stanisław Goźdź-Roszkowski oraz dr Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska chwilę po odebraniu certyfikatów Studia z Przyszłością oraz Lider Jakości Kształcenia dla kierunku lingwistyka dla biznesu prowadzonego na UŁ

Fot. CP UŁ

Certyfikaty zostały przyznane w wyniku udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego Studia z Przyszłością organizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną Przemysław Ruta Communication (PRC). Wspomniany program i konkurs służą wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych oraz nowoczesnych kierunków i programów studiów na polskich uczelniach.

W opinii ekspertów certyfikaty uzyskują te kierunki studiów, które zaliczane są do akademickiej elity w dziedzinie akademickiego kształcenia na polskich uczelniach, prowadzonego na podstawie oryginalnych i wartościowych programów, dobrze dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Oprac.: (sb)