Ciernik pod lupą brytyjskiego naukowca

07-06-2017

Doktor Carl Smith z Wielkiej Brytanii otrzymał prestiżowy grant z programu POLONEZ 2 na badania poświęcone ciernikowi. Projekt Ewolucja konwergencji ciernika, będzie realizowany przez dwa lata, w terminie od 1 czerwca do 31 maja 2019 r. Naukowiec brytyjski uzyskał finansowanie w kwocie 792.196,00 zł.

Jest on znanym biologiem ewolucyjnym pracującym obecnie w najstarszym Uniwersytecie Szkocji, tj. University of St. Andrews. Badania będzie prowadził na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego. Wybór jednostki naukowej nie jest przypadkowy i wynika z wcześniejszej współpracy dr. C. Smitha z naukowcami wspomnianej katedry, dotyczącymi biologii ewolucyjnej różanki a także ciernika. Partnerem naukowym projektu na UŁ jest prof. Mirosław Przybylski .

Ciernik ( Gasterosteus aculeatus ) jest niewielką rybą o dużym potencjale badawczym. Jako gatunek modelowy wykorzystywany jest w ekologii i biologii ewolucyjnej do sprawdzania różnych hipotez badawczych sprawdzających działanie doboru naturalnego. Celem badawczym grantu jest wyjaśnienie zmienności morfologicznej tego gatunku. Realizacja projektu wymaga, między innymi, pozyskania cierników z różnych siedlisk wodnych Europy. Opisanie ich kształtów ciała oraz aparatu obronnego stanowić będzie bazę danych do uzyskania odpowiedzi na postawione w projekcie badawczym pytania. Podstawowym problemem jest sprawdzenie czy specyficzna kombinacja zmiennych środowiskowych pozwala przewidzieć, który z fenotypów będzie faworyzowany w tych siedliskach oraz czy nietypowe fenotypy są produktem nietypowych siedlisk.

Program POLONEZ, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską ze środków programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, jest konkursem adresowanym do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić granty badawcze w polskich jednostkach. Na 319 złożonych w Polsce wniosków konkursowych, tylko 26 zostało zakwalifikowanych do finansowania, w tym zaledwie sześć z zakresu biologii uzyskało pozytywną opinię międzynarodowych ekspertów.

Oprac.: (sb)