Nauczyciele i popularyzatorzy fizyki

07-06-2017

Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego powstał nowy kierunek studiów popularyzacja i nauczanie fizyki . Ma on przygotowywać do profesjonalnego realizowania zadań zawodowych popularyzatora i nauczyciela fizyki.


Absolwenci tego kierunku uzyskają kwalifikacje umożliwiające podejmowanie pracy zawodowej nauczyciela fizyki w szkołach podstawowych oraz popularyzatora nauki w dynamicznie rozwijających się, w Polsce i na świecie, centrach nauki, eksploratoriach, mediach, coraz bardziej popularnych mediatekach, a także innych instytucjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność popularyzacyjną.

Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź wspiera rozwój edukacji wyższej.

Rozwijający się rynek organizacji popularyzujących osiągnięcia nauki, techniki i kultury, upowszechniających nowoczesne metody kształcenia oraz wspierających komunikację naukową to perspektywa powstawania miejsc pracy dla przyszłych edukatorów i popularyzatorów nauki. Jednak od specjalistów ds. popularyzacji nauki wymagany będzie nowy zasób wiedzy, umiejętności, a nawet styl pracy – mówili 8 kwietnia na konferencji prasowej w Centrum Nauki i Techniki EC1 prof. Sławomir Cieślak, prorektor UŁ ds. kształcenia i  Błażej Moder , dyrektor EC1 Łódź.

Chociaż na uczelniach wyższych nie brakuje oferty studiów przygotowujących nauczycieli różnych przedmiotów i wspomagających ich edukatorów w zakresie fizyki, chemii czy biologii, jednak, jak wyjaśnia B. Moder, od nowoczesnych popularyzatorów nauki oczekuje się szerszego wachlarza umiejętności komunikacyjnych, prowadzenia ciekawych i angażujących spotkań, prezentowania i wyjaśniania zjawisk przyrody bardzo szerokiemu audytorium. Kluczową kompetencją jest także znajomość nowoczesnych narzędzi multimedialnych i korzystanie z rozwiązań technologii informacyjnych.

Na zdjęciu: prof. Sławomir Cieślak (od lewej) i Błażej Moder podczas konferencji prasowej w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź

Na zdjęciu: prof. Sławomir Cieślak (od lewej) i Błażej Moder podczas konferencji prasowej w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź

Fot. Maciej Andrzejewski

Program nowego kierunku studio w uwzględnia potrzeby rynku pracy, jak również standardy międzynarodowe dotyczące przygotowania do działań popularyzacyjnych, komunikacji naukowej oraz samego nauczania. W grudniu EC1 uruchomi największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki, dlatego też uczestniczyło ono w konsultacjach oraz opracowywaniu programu studiów, jako potencjalny pracodawca dla przyszłych absolwentów popularyzacji i nauczania fizyki . Będzie także miejscem realizacji praktyk zawodowych studentów.

– Ciekawość świata, chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz pasja poznawania i odkrywania nauki to niezbędne cechy dla kandydatów na studia na nowym kierunku – podkreśla prof. S. Cieślak. – Umożliwią one młodym ludziom nabycie wiedzy w zakresie fizyki i matematyki, ale także dostarczą kompetencji, takich jak, tworzenie tekstów popularnonaukowych, opracowywanie scenariuszy działań i spotkań popularyzatorskich, upowszechniania wyników nauki poprzez nowe media.

W założeniach nowego kierunku zaproponowano innowacyjne rozwiązania w zakresie procesu kształcenia słuchaczy UŁ. Uwzględniono indywidualną i zespołową pracę studentów, system zajęć warsztatowych i pracowni, włączanie słuchaczy w proces projektowania i realizowania samodzielnych projektów edukacyjnych i popularyzacyjnych, a także stwarzanie im możliwości analizowania przebiegu i efektów procesu studiowania i kształtowania kompetencji zawodowych.

– Powołanie kierunku popularyzacja i nauczanie fizyki – dodaje prof. S. Cieślak – wpisuje Uniwersytet Łódzki do grona liderów podejmujących w Polsce kształcenie profesjonalnej kadry do realizowania zadań popularyzowania fizyki.

Oprac.: (sb)