Uniwersytet oczekuje na jak najlepszych kandydatów

07-06-2017

Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Już pierwszego dnia zapisów, tj. 9 maja, zarejestrowało się 471 osób. Podobnie, jak w roku minionym, uczelnia oferuje łącznie ok. 21 tys. miejsc na wszystkich rodzajach studiów.


W nadchodzącym roku akademickim uniwersytet proponuje też kandydatom trzy nowe kierunki studiów I stopnia, a mianowicie: popularyzację i nauczanie fizyki, studia azjatyckie oraz produkcję teatralną i organizację widowisk. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 kwietnia prof. prof. Sławomir Cieślak , prorektor UŁ ds. kształcenia powiedział, m.in.: – Oferta trzech nowych kierunków studiów na Uniwersytecie Łódzkim nawiązuje do potrzeb rynku pracy. Na kandydatów czeka również liczba miejsc porównywalna do poprzedniego roku, mimo mniejszej dotacji przyznanej nam z budżetu państwa. Nie wyobrażamy sobie bowiem, aby podczas rekrutacji zmieniać dotychczasowe reguły gry , to jest limity przyjęć. Jesteśmy uczelnią stabilną oczekującą na jak najlepszych kandydatów. Nie chodzi na tylko o ich liczbę, ale przed wszystkim o jak najwyższą jakość.

O programie nowego kierunku popularyzacja i nauczanie fizyki oraz możliwościom zatrudnienia jego absolwent ów informowali dr Paweł Barczyński i dr Anna Sibińska z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Kierunek ten powstał w wyniku analiz zmian, jakie zachodzą generalnie w obszarze popularyzowania nauki i potrzeb w tej dziedzinie przygotowania kadr do zadań czekających obecnie wyzwań edukacyjnych. W procesie kształcenia oferuje się innowacyjne rozwiązania, w których stawia się na pracę zespołową i indywidualną oraz system zajęć warsztatowych i w specjalistycznych pracowniach. Szerzej o nowym kierunku piszemy w dalszej części tego numeru Kroniki. Przewiduje się przyjęcie trzydziestu kandydatów.

Konferencja prasowa poświęcona rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim; od lewej: prof. Sławomir Cieślak, prorektor UŁ; prof. Izabela Kończak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych; dr Anna Sibińska z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Konferencja prasowa poświęcona rekrutacji na Uniwersytecie Łódzkim; od lewej: prof. Sławomir Cieślak, prorektor UŁ; prof. Izabela Kończak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych; dr Anna Sibińska z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fot. Maciej Andrzejewski

–Studia azjatyckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oferują zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie fenomenu azjatyckiego w kontekście kulturowym, politycznym, społecznym i ekonomicznym. Mają przygotować też do swobodnego poruszania się w kręgach dyplomatycznych oraz otoczeniu biznesowym tamtejszych rynków – mówiła prof. Izabela Kończak z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ. W programie studiów azjatyckich szczególną rolę odgrywać ma intensywna nauka języków orientalnych – chińskiego, japońskiego, hindi i arabskiego. Na studiach tych indeksy otrzyma pięćdziesiąt osób.

Uruchamiany na Wydziale Filologicznym kierunek produkcja teatralna i organizacja widowisk ma profil praktyczny.– Istotne znaczenie będzie tu miał nacisk kładziony na zdobywanie przez słuchaczy umiejętności zawodowych przydatnych w pracy producenta teatralnego i organizatora widowisk oraz w zawodach im pokrewnych. Z tego też względu znaczna część zajęć będzie mieć charakter warsztatowy, ukierunkowany na wykształcenie u studenta umiejętności planowania, organizowania i tworzenia widowisk oraz umiejętności stosowania różnych metod i technik kierowania projektami i spotkaniami i imprezami o charakterze społeczno-kulturalnymi – wskazała prof. Katarzyna Prykowska-Michalak z Wydziału Filologicznego UŁ. Program studiów zaklada także wykształcenie u studentów kompetencji miękkich, takich jak: komunikatywność, dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem i umiejętność podejmowania decyzji. Przyjętych zostanie na nie trzydziestu pięciu kandydatów.

x x x

Pierwszy etap zapisów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie zakończy się 10 lipca. Listy zakwalifikowanych na te studia zostaną ogłoszone 18 lipca. Od 19 do 22 lipca przyjmowane będą od kandydatów dokumenty. Zapisy na studia stacjonarne II stopnia potrwają do 17 lipca. Natomiast do 26 lipca zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych kandydatów, którzy mogą składać dokumenty od 27 do 31 lipca.

S.B.