Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu 16 września 2013 r.

07-01-2014

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do recenzentów z prośbą o sporządzenie pisemnych recenzji zawierających ocenę kandydatury prof. Jean-Pierre Majorala w związku z postępowaniem w sprawie nadania mu tytułu doktora honoris causa UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 7 Senatu UŁ z 17 września 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 10 Senatu UŁ z 17 września 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 161 Senatu UŁ z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ oraz zatwierdzenia regulaminu tych studiów.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 572 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia fizyka.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 573 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku studiów II stopnia fizyka.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ).

Podjął uchwałę w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego rektora UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Ludong (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Henan University of Technology (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Cangzhou Vocational College of Technology (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Yalova University (Faculty of Economics and Administrative Sciences) ? Turcja.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Ege University of Izmir (Turcja).

Podjął uchwałę w sprawie uroczystego odnowienia doktoratu prof. Longina Indisowa z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Faculdades Metropolitanas Unidas w Sao Paulo (Brazylia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Nowym Sadzie (Serbia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Państwowym Uniwersytetem Socjalnym (Rosja).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Taurida National V.I. Vernadsky University, Symferopol (Ukraina).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of Central Oklahoma, Edmund w stanie Oklahoma (USA).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a State University w Sao Paulo (Brazylia).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a rekruterem zagranicznym ? Beijing Golden Orient International Educational and Cultural Exchange Center (Chiny).


Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu18 listopada 2013 r.

Wysłuchał sprawozdania prorektora ds. programów i jakości kształcenia z rekrutacji na rok akademicki 2013/14.

Wysłuchał informacji prorektora ds. programów i jakości kształcenia na temat stanu realizacji ustawowego obowiązku monitorowania losów absolwentów w UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmian Statutu UŁ.

Wysłuchał informacji prorektora ds. nauki dotyczącej rezultatów tegorocznej oceny pracowników.

Podjął uchwałę w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych na rok 2015.

Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia punktacji dotyczącej oceny osiągnięć pracownika wg zasad przyjętych na poszczególnych wydziałach, Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach ogólnouczelnianych na rok 2015.

Wysłuchał informacji prorektora ds. ekonomicznych dotyczącej sytuacji finansowej uniwersytetów polskich.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Statutowej i Organizacyjnej UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 384 Senatu UŁ z 19 września 2011 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 161 Senatu UŁ z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ oraz zatwierdzenia regulaminu tych studiów.

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali Za chlubne studia.

Podjął uchwałę w sprawie likwidacji Ośrodka Naukowo-Badawczego Polityki Zdrowotnej.

Podjął uchwałę w sprawie likwidacji zamiejscowych ośrodków dydaktycznych działających na UŁ.

Wysłuchał informacji prorektor ds. współpracy z zagranicą dotyczącej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Chinami.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Peking University HSBC Business School (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a University of Macau (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Wuchang Institute of Technology (Chiny).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Universum University College (Kosowo).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem w Messynie (Włochy).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ramowego o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Bułgarską Akademią Nauk (Bułgaria).

W części uroczystej rektor UŁ wręczył nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim:
- prof. dr hab. Ilonie Zasadzie
- prof. dr. hab. Zbigniewowi Klusce (obydwoje ? Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ).

M.P.