Dysleksja dla nauczycieli angielskiego

Marcin Podogrocki

08-01-2014

Międzynarodowy projekt edukacyjny DysTELF ? dysleksja dla nauczycieli języka angielskiego jako obcego, realizowany w programie Uczenie się przez całe życie, jest dwuletnim przedsięwzięciem konsorcjum skupiającym jednostki naukowe (Uniwersytet Łódzki, Lancaster University, Masaryk University, Węgierską Akademię Nauk, centra szkolenia nauczycieli (VHS i BEST) oraz fundację (TAK) prowadzącą zespół szkół.

tefl1

Dysleksja oznacza specyficzne trudności w uczeniu się, które mają wpływ nie tylko na rozwój umiejętności czytania i pisania w języku ojczystym, ale także na naukę języków obcych. Chcąc zapewnić uczniom z dysleksją możliwość osiągnięcia odpowiedniego poziomu kompetencji językowej, należy udzielić im właściwej pomocy.

tefl2

W projekcie DysTefl, wspieranym finansowo przez Komisję Europejską, został opracowany kurs szkoleniowy w trzech formach: do szkolenia bezpośredniego, poprzez platformę Moodle oraz jako platforma z materiałami do samokształcenia dostępna na stronie internetowej. Kurs został stworzony, aby podnieść świadomość, wiedzę i umiejętności nauczycieli języka angielskiego w odniesieniu do potrzeb uczniów z dysleksją. Materiały szkoleniowe zostały już opublikowane, zorganizowano szereg spotkań z nauczycielami, trenerami, autorami programów nauczania przyszłych nauczycieli oraz ze wszystkimi innymi zainteresowanymi. Celem tych spotkań było rozpowszechnienie kursu i zachęcenie organów odpowiedzialnych za politykę kształcenia do włączenia go do programu kształcenia nauczycieli. Jednym z takich spotkań była międzynarodowa konferencja zorganizowana w Łodzi 11 października, która zgromadziła 140 uczestników z całej Europy. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wydawnictwa Oxford University Press.

tefl3

Dwoje mówców plenarnych i pięciu ekspertów z zakresu nauczania języków obcych i dysleksji zostało zaproszonych do prowadzenia sesji dyskusyjnych. Dodatkowo zaproponowano uczestnikom dziesięć warsztatów, z których każdy koncentrował się na jednej jednostce kursu DysTefl. Więcej informacji o tej konferencji jest na stronie projektu http://www.dystefl.eu lub na profilu

tefl4

http://www.facebook.com/dystefl. Można tam również znaleźć dodatkowe informacje o projekcie, wypróbować wersję kursu do samokształcenia i pobrać bezpłatnie podręczniki, które zostały bardzo wysoko ocenione przez międzynarodowych specjalistów z zakresu dysleksji i nauczania języków obcych. Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację całego projektu jest Uniwersytet Łódzki (Zakład Pragmatyki Językowej, Wydział Filologiczny oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych). Projekt otrzymał wsparcie finansowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z funduszy przewidzianych na wspomaganie współpracy naukowej z zagranicą.