Mapy Czech

Stanisław Bąkowicz

08-01-2014

Ambasada Republiki Czeskiej w Polsce wraz z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego 16 września zorganizowały w siedzibie BUŁ uroczysty wernisaż wystawy poświęconej historii oraz współczesnej czeskiej kartografii i geodezji.

Ekspozycja, zatytułowana Dawne i obecne mapy z terytorium Republiki Czeskiej, przygotowana została z okazji zbliżającego się rozpoczęcia roku akademickiego, podczas którego do wygłoszenia wykładu rektorskiego na Uniwersytecie Łódzkim, zaproszono prof. Vaclava Klausa, byłego prezydenta naszych południowych sąsiadów.

Na wystawie zobaczyć można kilkadziesiąt map terytorium Korony Czeskiej, Czechosłowacji i współczesnej Republiki Czeskiej; map katastralnych, wojskowych, topograficznych i specjalnych pochodzących z bogatych zbiorów Centralnego Archiwum Geodezyjnego i Katastralnego Urzędu Geodezyjnego w Pradze (CUZK).

Prezentowana jest, m.in.: unikatowa, najstarsza znana mapa Czech z roku 1518, autorstwa czeskiego lekarza i drukarza Mikulasa Klaudyna; mapa Moraw znanego czeskiego uczonego i pedagoga Jana Amosa Komeńskiego z wieku XVII; olbrzymia mapa Czech Müllera z 1720 r.; mapa Śląska autorstwa Hellwiga i Sculteta; najstarsza znana mapa Ziemi Cieszyńskiej, a także mapa Kłodzka, Karkonoszy i Wysokich Tatr. Pozostałe mapy przedstawiają niedawną i współczesną czeską twórczość kartograficzną. W dniu wernisażu pokazano oryginalne mapy Czech z XVIII w. pochodzące ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Ekspozycja, którą zorganizowano pod auspicjami: ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie, konsula honorowego Republiki Czeskiej w Łodzi i rektora Uniwersytetu Łódzkiego, potrwa do 7 października.

Wystawa zapoczątkowana została 6 marca w Warszawie, gdzie gościła do końca maja i cały czas cieszyła się zainteresowaniem zwiedzających.