Informacje w skrócie

Stanisław Bąkowicz

07-01-2014

Katedra Historii Bizancjum, Centrum Ceraneum, Instytut Historii i Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ 15 maja zorganizowały wykład otwarty Specyfika monastycyzmu palestyńskiego w starożytności, który wygłosił prof. Rafał Kosiński z Uniwersytetu w Białymstoku.


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 16-19 maja eksponowało swój dorobek wydawniczy na VII Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2013, które odbywały się równolegle z Warszawskimi Targami Książki na Stadionie Narodowym.


Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ podczas interdyscyplinarnego seminarium gender dr Marta Woźniak 14 maja wygłosiła wykład nt. Ghada Abd al-Al: egipska blogerka, która (nie) chce wyjść za mąż. Seminarium to jest projektem otwartym dla badaczek i badaczy z innych uczelni. Jego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu refleksji o płci społecznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań poszczególnych dyscyplin. Na spotkania seminaryjne zapraszani są naukowcy, doktoranci, studenci oraz zainteresowana nauką publiczność. Każde z otwartych spotkań poświęcone jest prezentacji jednej z wybranych dyscyplin i jej związków z refleksją gender.


Organizowany już po raz czwarty na Wydziale Zarządzania UŁ Plener malarski ? konkurs plastyczny dla wszystkich miłośników sztuki odbył się 29 maja. Konkurs adresowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i do amatorów sztuki. Wystarczyło zgłosić się na plener i stworzyć obraz techniką malarską bądź rysunkową, tematycznie związaną z Wydziałem Zarządzania. Zwycięzcy otrzymali nagrody.


Katedra Filologii Klasycznej UŁ zorganizowała dziewiąte już spotkanie z cyklu Łódzkie Konferencje Latynistyczne (Concilium Latinum Lodziense IX), które w tym roku przebiegało pod hasłem: Musarum de artificum operibus procuratio i ? zgodnie z tytułem ? poświęcone było muzom jako opiekunkom twórczości artystycznej. Po zakończeniu obrad przewidziano łacińskojęzyczny spektakl dramatyczny.


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zaprosiło Kronikę 5 czerwca do Małej Literackiej w Teatrze Nowym na spotkanie z Marzeną Woźniak-Łabieniec, autorką pracy Obecny/nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury. Książka ukazuje poetę na tle rozległej panoramy życia literackiego i społecznego, gdy po zerwaniu z komunistyczną władzą cenzorski zapis na nazwisko eliminuje go z oficjalnego obiegu kultury. Spotkanie prowadził Tomasz Cieślak.


Zakład Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zorganizował 6 czerwca międzynarodową konferencję Lodz East Asia Meeting poświęconą problematyce Azji Wschodniej. W tym roku motywem przewodnim były stosunki między Europą Środkową a Azją Wschodnią.