Minąć progi modernizmu?

Stanisław Bąkowicz

08-01-2014

W Pałacu Herbsta Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, wręczył nagrody za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z Łódzkiem.

Do konkursu zgłoszono 55 prac. Komisja pod przewodnictwem prof. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego wyróżniła siedem z nich. W tym roku najwięcej prac zgłoszono z Uniwersytetu Łódzkiego ? 27 oraz Politechniki Łódzkiej ? 16. Siedem prac napłynęło z Uniwersytetu Medycznego i po jednej z: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Społecznej Akademii Nauki w Łodzi oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W kategorii rozpraw habilitacyjnych nagrodzono dr. hab. inż. arch. Bartosza M. Walczaka z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ za pracę Zespoły fabryczno-mieszkalne w europejskim przemyśle włókienniczym w latach 1771?1914.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich otrzymali: dr Marta Michalska z Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę Ocena poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa województwa łódzkiego na temat nadciśnienia tętniczego i jego powikłań; dr Karolina Dmochowska-Dudek z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ za pracę Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi oraz dr Błażej Ciarkowski z Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ za pracę Minąć progi modernizmu ? twórczość Bolesława Kardaszewskiego na tle powojennej architektury polskiej i światowej.

W kategorii prac magisterskich i dyplomowych nagrody otrzymali: mgr Łukasz Gryzio z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ za pracę Rewitalizacja w miastach aglomeracji łódzkiej na przykładzie Konstantynowa Łódzkiego oraz Pabianic, mgr Anna Wiercińska z Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych UŁ za pracę Cmentarze protestanckie w krajobrazie kulturowym Łodzi, Aleksandra Brandeburg z Instytutu Informatyki PŁ za pracę Rekonstrukcja wiatraka typu ?Koźlak? położonego we wsi Brodnia, gmina Pęczniew, województwo sieradzkie, w środowisku 3D.