Spotkania kulturowe

Stanisław Bąkowicz

08-01-2014

Cztery międzynarodowe projekty z udziałem naukowców z Polski otrzymały granty w konkursie Spotkania kulturowe ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią HERA. Na liście laureatów znalazły się następujące projekty:

Wymiana kulturowa w czasach światowego konfliktu. Walczący, neutralni i skolonizowani (kierownik polskiej części projektu prof. Hubert van den Berg; wnioskodawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Migracje muzyczne we wczesnej epoce nowożytnej (kierownicy polskiej części projektu: prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska i prof. Alina Żórawska-Witkowska; wnioskodawcy: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Warszawski

Bliskowschodni chrześcijanie ? opis i analiza wybranych wspólnot w Europie (kierownik polskiej części projektu dr Marta Woźniak; wnioskodawca Uniwersytet Łódzki)

Zaślubiny kultur ? wymiany królowych a tożsamość europejska (1500?1800) (kierownik polskiej części projektu dr Almut Bues; wnioskodawca Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.