Nagrody

Stanisław Bąkowicz

07-01-2014

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom. W gronie laureatów znalazł się, między innymi, dr Ivan Petrov z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

W VIII już edycji konkursu na stypendia dla młodych wybitnych uczonych wpłynęło ponad pięćset wniosków. Wyłoniono 137 laureatów, którzy zdobyli co najmniej dziewięćdziesiąt punktów. Tegoroczni stypendyści reprezentują dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, nauk przyrodniczych, technicznych, ścisłych, rolniczych i medycznych.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są młodym badaczom zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych.

Nagrodę główną w X edycji ogólnopolskiego konkursu OTWARTE DRZWI na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym ? zorganizowanym przez PFRON ? przyznano dr. Jakubowi Niedbalskiemu z Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ za rozprawę doktorską nt. Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (promotor: prof. Krzysztof T. Konecki).

Doktor Karol Korczak z Katedry Informatyki Ekonomicznej UŁ otrzymał nagrodę II stopnia w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny informatyki ekonomicznej organizowanym w tym roku przez Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej. Nagrodę przyznano w kategorii rozpraw doktorskich za pracę nt. Uwarunkowania rozwoju cybermedycyny w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą (promotor: prof. Marian Niedźwiedziński).