Uczelnia partnerem Happy Kids

Stanisław Bąkowicz

08-01-2014

Tomasz Boruszczak

08-01-2014

W Rektoracie Uniwersytetu Łódzkiego 21 października podpisany został list intencyjny między uczelnią a Fundacją Happy Kids. Celem przedsięwzięcia, które szczegółowo precyzuje wyżej wymieniony dokument, jest stworzenie sieci networkingowej skupiającej lokalną społeczność oraz przedsiębiorców z regionu, a w efekcie zgromadzenie funduszy na powołanie odpowiedniej liczby domów rodzinnych.

Obecnie w samej tylko Łodzi w dużych państwowych domach dziecka przebywa niemal sześciuset podopiecznych, natomiast w całym regionie potrzebujących dzieci jest dwa razy więcej. Fundacja Happy Kids, zajmująca się organizacją i prowadzeniem placówek rodzinnych, dąży do tego, aby wszyscy podopieczni państwowych domów dziecka z Łódzkiego trafili pod opiekę rodzinnych domów fundacji. Po podpisaniu listu intencyjnego, sygnowanego przez prof. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ i Aleksandra i Kartasińskiego, prezesa Fundacji Happy Kids uniwersytet stał się merytorycznym partnerem tej fundacji.

? Pragniemy, aby w okresie trzech do pięciu lat nie było w naszym regionie sieroctwa społecznego. Stworzyliśmy już osiem domów rodzinnych. Do realizacji pozostały jeszcze 242. Aby nasze marzenia się spełniły, rozpoczynamy nowatorski, pierwszy w Polsce projekt networkingowy TUSIEDA ? powiedział, m.in., prezes fundacji.

Rektor UŁ dodał: ? To naturalne, że Uniwersytet łódzki włącza się do tego rodzaju działań. Zajmujemy się bowiem nie tylko badaniami i dydaktyką, ale jako uczelnia chcemy być obecni w życiu społecznym miasta i regionu, a ranga społeczna tego przedsięwzięcia jest olbrzymia. Nasze uczestnictwo w projekcie będzie polegać na opracowaniu koncepcji finansowania działalności rodzinnych domów. Jego koordynatorem jest Katarzyna Staciwa z Fundacji Happy Kids.


Fundacja ta działa w województwie łódzkim od roku 2002. Od tego czasu udało się jej stworzyć wspomnianych już osiem rodzinnych domów i zapewnić im funkcjonowanie. Są to placówki prowadzone przez małżeństwa, które pod swoją opieką mają od siedmioro do ośmioro dzieci.

Dzięki temu wychowują się one w swego rodzaju rodzinach wielodzietnych, uczą się budowania więzi, ale także tolerancji, szacunku do siebie i innych. Zapewniana przez opiekunów atmosfera domu rodzinnego daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, miłość, a także uczy zaufania. Fundacja swoje działania skupia także na łączeniu rodzeństw. Bardzo często przebywające w różnych państwowych placówkach dzieci dopiero w rodzinnych domach mają szansę poznać swoich braci i siostry. Celem fundacji i tych rodzin jest również przygotowanie wychowanków do przyszłego samodzielnego życia. Zainicjowany przez fundację projekt TUSIEDA polega na zorganizowaniu społeczności wspierającej powstawanie kolejnych placówek rodzinnych. Fundacja podejmuje współpracę z przedsiębiorcami, którzy będą oferowali mieszkańcom Łódzkiego ciekawe promocje i zniżki na swoje produkty i usługi. W zamian fundacja będzie wspierała partnerów akcji w zakresie reklamy i promocji, m.in., przez funpage akcji na Facebooku oraz drogą mailową. Aby realizować idee TUSIEDA Fundacja Happy Kids powołała celową spółkę Home&Kids, która całość zysków z akcji przeznaczać będzie na otwieranie oraz utrzymanie rodzinnych placówek fundacji.

Warto też dodać, że ? jak podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia ? projekt TUSIEDA to także sposób na zwiększenie w regionie oszczędności środków publicznych. Koszt utrzymania jednego dziecka w rodzinnym domu fundacji jest niższy średnio o dwa tysiące złotych w porównaniu do wydatków na utrzymania dziecka w placówce państwowej.