Doktor Krzysztof Opawski (1950?2013)

Andrzej Mikołajczyk

08-01-2014

Po ciężkiej chorobie 27 listopada zmarł w wieku 63 lat dr Krzysztof Opawski. Urodził się 20 sierpnia 1950 r. w Łodzi. Ukończył wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

W okresie studiów był bardzo aktywnym członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Pełnił, m.in., funkcję przewodniczącego Rady Uczelnianej ZSP i SZSP oraz członka prezydium Zarządu Głównego SZSP. Na Uniwersytecie Łódzkim uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Studiował także w Szwajcarii na Uniwersytecie w Zurychu. Przez osiem lat pracował na Uniwersytecie Łódzkim oraz jako adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1988?1992 sprawował funkcję sekretarza naukowego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W okresie 1990?1992 w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz w Krajowej Radzie Towarzystw Gospodarczych kierował projektami na rzecz rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w Polsce. Od roku 1994 zawodowo związany był z firmą Schroders; w 1996 r. objął stanowisko prezesa zarządu Schroder Polska (od roku 2000 działającej jako Schroder Salomon Smith Barney Polska, a od 2003 r. jako Citigroup Global Markets Polska). W latach 1991?1994 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Śląskiego, a w okresie 1992?1993 pełnił funkcję doradcy ministra łączności. W latach 1994?1995 był przewodniczącym Rady Nadzorczej zakładów Próchnik. Był również członkiem zarządu Fundacji Crescendum Est założonej przez Aleksandra Gudzowatego, zajmującej się wsparciem finansowym dla najzdolniejszych uczniów i studentów.

Opawski

W roku 2002 powołano go na stanowisko przewodniczącego Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Następnie, 2 maja 2004 r. objął urząd ministra infrastruktury w rządzie Marka Belki i sprawował go do 31 października 2005 r. Z kolei 17 grudnia 2007 r. powierzono Mu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP SA. Był też partnerem w spółce prawa handlowego Saski Partners, zajmującej się doradztwem finansowym. Od września 2012 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA.

W czerwcu tego roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej.

Pogrzeb Krzysztofa Opawskiego odbył się 3 grudnia na cmentarzu w Wierszach (Kampinos) i miał charakter państwowy. Poprzedziło go nabożeństwo żałobne w miejscowym kościele. Krzysztofie, dziękuję Ci za to, co zrobiłeś dla nas w swoim życiu?