Sojusznicy? Rywale? Sąsiedzi! I Przyjaciele!

Tomasz Boruszczak

07-01-2014

W wypełnionej po brzegi auli niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 30 października odbył się XV Wykład Rektorski nt. Republika Czech i Polska: Sojusznicy? Rywale? Sąsiedzi! I Przyjaciele!, który wygłosił Vaclav Klaus, były prezydent Czech.

Wcześniej odpowiadał na pytania dziennikarzy. Dotyczyły one stosunków polsko-czeskich, polityki w Unii Europejskiej, a także zmarłego niedawno pierwszego premiera III Rzeczypospolitej.

Klaus

? Tadeusz Mazowiecki był wspaniałym człowiekiem i wybitnym politykiem. Poznałem go osobiście w roku 1990. Gdy jako minister finansów odwiedzałem Polskę, premier Mazowiecki był jedną z pierwszych osób, z jakimi się wtedy spotkałem ? powiedział podczas briefingu prasowego Vaclav Klaus. ? Polska i Czechy to naturalni, najbliżsi sąsiedzi i współpraca między naszymi krajami powinna układać się wzorowo, ale dziś tak nie jest. Dużo powinno się zmienić, aby wreszcie te dwa kraje były naprawdę dobrymi sąsiadami. Na przykład, wyjazdy na wakacje. Dlaczego tak mało Czechów jeździ do Polski, a Polaków do Czech? ? dodał były prezydent Czech.

Vaclav Klaus był już wcześniej dwukrotnie w Łodzi. Jako naukowiec uczestniczył w konferencjach ekonometrycznych organizowanych przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Były prezydent Czech w roku 1963 ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, później studiował we Włoszech i USA. Od 1978 do 1986 r. pracował na różnych stanowiskach w Czechosłowackiej Akademii Nauk i Banku Narodowym. Po roku 1989 objął stanowisko ministra finansów. W latach 1992?1997 był premierem Czech. W latach 2003?2013 prezydentem Republiki Czeskiej.


Cykl wykładów rektorskich jest realizowany na Uniwersytecie Łódzkim od 19 maja 2010 r., kiedy to z wykładem Aeons Before the Big Bang wystąpił światowej sławy angielski fizyk i matematyk prof. Roger Penrose. Później swoje wykłady na UŁ wygłaszali, m.in.: Władysław Bartoszewski, Henryk Samsonowicz, Szewach Weiss, Joachim Gauck, Jerzy Buzek.

Wykłady rektorskie adresowane są do całego łódzkiego środowiska akademickiego i mają charakter otwarty. Najczęściej organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.