Po pół wieku

Stanisław Bąkowicz

07-01-2014

W Pałacu Biedermanna 20 listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, podczas którego odnowione zostały doktoraty trojga uczonych Uniwersytetu Łódzkiego.

Są tą to wybitne przedstawicielki nauk biologicznych prof. Maria Kwiatkowska i prof. Zofia Walter oraz prof. Jan Epsztajn, uznany w Polsce i na świecie chemik.

Kolejna uroczystość odnowienia doktoratów zasłużonych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego odbyła 27 listopada, również w Pałacu Biedermanna. W tym wielce szacownym gronie badaczy o znaczącym dorobku naukowym znaleźli się: prof. Teresa Cieślikowska (filolog), prof. Krystyna Poklewska (filolog), prof. Longin Indisow (socjolog) oraz prof. Leon Mikołajczyk ? matematyk.


Przypomnijmy, że uroczystym odnowieniem doktoratu senat uczelni od roku 2000 honoruje tych, którzy przed pięćdziesięcioma laty uzyskali na Uniwersytecie Łódzkim stopień naukowy doktora i w sposób szczególny zasłużyli się dla polskiej nauki lub kultury.