Z polską gościnnością

Stanisław Bąkowicz

06-01-2014

Wielkie spotkanie powitalno-integracyjne wszystkich studentów, którzy przybyli zdobywać wiedzę na Uniwersytecie Łódzkim korzystając z programów międzynarodowej wymiany: ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, CAMPUS EUROPAE, MOBILITY DIRECT, odbyło się 28 września w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rogowskiej.

Dla cudzoziemców przygotowano mnóstwo atrakcji: gry, zabawy i konkursy, które połączone zostały z tradycyjnym polskim poczęstunkiem. Zagranicznym kolegom towarzyszyli członkowie studenckich kół naukowych UŁ. Łącznie w tej powitalno-integracyjnej imprezie wzięło udział blisko czterysta osób.

Do programu ERASMUS Uniwersytet Łódzki przystąpił w 1998 r. Do minionego roku akademickiego za pośrednictwem tego programu wyjechało z Łodzi za granicę 4.902 studentów. Do naszej uczelni przybyło w tym czasie 1.511 obcokrajowców. W okresie piętnastu lat UŁ otrzymał z programu ERASMUS dofinansowanie w wysokości około 10 mln euro. Najwięcej studentów zagranicznych przyjeżdża studiować na UŁ z: Hiszpanii, Turcji, Portugalii, Niemiec, Francji.

Wielkie spotkanie powitalno-integracyjne odbyło się w piętnastolecie ERASMUSA na Uniwersytecie Łódzkim.