Słowacki partner

Stanisław Bąkowicz

02-01-2014

Na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach 26 września odbyły się uroczystości związane z czterdziestoleciem Wydziału Prawa tej uczelni. Pierwszą zagraniczną umową międzynarodową o współpracy, jaką podpisał ten wydział, było porozumienie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, parafowane w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych minionego wieku.

koszyceProfesor Gabriela Dobrovicova, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Koszycach, wręcza pamiątkowy medal jubileuszowy prof. Włodzimierzowi Nykielowi, rektorowi UŁ Fot.: Uniwersytet w Koszycach

Warto jednak przypomnieć, że jeszcze w latach siedemdziesiątych, a więc znacznie wcześniej, kontakty z naukowcami słowackimi utrzymywał prof. Włodzimierz Nykiel, prawnik, obecny rektor UŁ. Nasi południowi sąsiedzi mają wielki sentyment do współpracy z Łodzią i w ostatnim czasie nieco ubolewali z powodu ich rozluźnienia w ostatnich latach. Podobne odczucia miał też rektor UŁ i stąd jego wizyta we wrześniu w Koszycach w towarzystwie prof. Krzysztofa Skotnickiego, także prawnika z naszej uczelni, na uroczystościach jubileuszowych Wydziału Prawa tamtejszego uniwersytetu.

Spotkanie to stanowiło znakomitą okazję do uhonorowania łódzkich gości, jako że Słowacy, niegdyś przynależni do CK Monarchii, z wielkim pietyzmem celebrują wszelkie uroczystości. Za wzajemną wieloletnią współpracę prof. W. Nykiel otrzymał pamiątkowy jubileuszowy medal Wydziału Prawa koszyckiego uniwersytetu, a prof. K. Skotnicki pamiątkową jubileuszową plakietkę tego wydziału.

koszyce1Pamiątkową plakietkę jubileuszową z rąk prof. Gabrieli Dobrovicovej otrzymuje prof. Krzysztof Skotnicki z Wydziału Prawa i Administracji UŁ Fot.: Uniwersytet w Koszycach

Jednym z punktów wizyty u słowackiego partnerera 27 września był wykład rektora UŁ podczas międzynarodowej konferencji, która odbywała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Koszycach. Wcześniej, bo 25 września, prof. K. Skotnicki przedstawił referat w czasie spotkania w tamtejszym Sądzie Konstytucyjnym. Z okazji uroczystości jubileuszowych Słowacy zorganizowali bowiem dwie konferencje naukowe, do udziału w których zaprosili również gości z UŁ.