Prestiżowe wyróżnienie

Jędrzej Kotarski

02-01-2014

Profesor Magdalena Śniadecka-Kotarska z Zakładu Studiów Latynoamarykańskich Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała prestiżową Nagrodę im. Margherity von Brentano. Jest to wyróżnienie niemieckiego środowiska akademickiego, przyznawane naukowcom szczególnie zasłużonym dla rozwoju badań w zakresie gender studies.

prof. Kotarska

W uzasadnieniu werdyktu komisji konkursowej podniesione zostały dotychczasowe zasługi łódzkiej uczonej w badaniach na rzecz dialogu międzykulturowego oraz gender studies regionu andyjskiego. Jak już pisaliśmy na łamach Kroniki, jest ona pierwszą polską latynoamerykanistką prowadzącą od dwudziestu lat systematyczne badania nad sytuacją kobiet tubylczych w Ameryce Łacińskiej korzystającą z grantów finansowanych przez polskie instytucje naukowe: Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki, a obecnie Unię Europejską.

Według opinii członków wspomnianej komisji konkursowej, Projekt MISEAL Alfa III (Medidas para la inclusión social y equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina) jest przykładem godnym naśladowania, pokazującym jak międzynarodowa współpraca i zaangażowanie przedstawicieli kilkunastu dyscyplin o różnych doświadczeniach badawczych mogą być owocne w procesach zmian pozycji i sytuacji kobiet. Biorą w nim udział przedstawiciele szesnastu placówek naukowych szesnastu krajów, w tym dwunastu południowo-amerykańskich (Brazylia, Urugwaj, Argentyna, Chile, Peru, Ekwador, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua, Salwador, Gwatemala, Meksyk) oraz czterech europejskich (Polska, Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania).

W tym roku nagroda została przyznana zespołowi i indywidualnie kilku uczestnikom projektu edukacyjnego MISEAL Alfa III. Uroczyste wręczenie nagrody zespołowej odbyło się w lipcu w Berlinie. Nagrody indywidualne ich laureaci otrzymali 18 października w PUCE ? Pontifica Universidad Católica de Perú w Limie.

Fundatorka nagrody Margherita von Brentano od lat 50. wieku XX walczyła ze stereotypami i przejawami dyskryminacji kobiet w niemieckim środowisku akademickim. Była też pierwszą rektor berlińskiego Freie Universität. Fundamentalnym założeniem jej działań było dążenie do zmian w mechanizmach codziennej dyskryminacji kobiet oraz w ich możliwościach dostępu do edukacji wyższej. Te cele są wciąż bardzo aktualne w realiach latynoamerykańskich.