Preszowski uniwersytet uhonorował

06-01-2014

Profesor Stanisław Liszewski, znany geograf i urbanista, były rektor Uniwersytetu Łódzkiego, 15 października otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Preszowie. Uczony zainicjował i nawiązał współpracę ze słowacką uczelnią od początku jej powstania, czyli od roku 1997.

Dyplom doktora h.c. Uniwersytetu w Preszowie wręczył mu jego rektor prof. Rene Matlović, który doktoryzował się w Polsce. Promotorem słowackiego uczonego był wówczas prof. Stanisław Liszewski. Uczelnia w Preszowie została wydzielona z Uniwersytetu w Koszycach. Tworzy go osiem wydziałów: humanistyczny i przyrodniczy, medyczny, sportowy, zarządzania, filozoficzny, pedagogiczny oraz dwa teologiczne. Wiedzę zdobywa tam blisko 12,5 tys. studentów.

Profesor dr hab. Stanisław Liszewski jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Założył Katedrę Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Był prodziekanem i dziekanem tego wydziału, prorektorem i rektorem dwóch kadencji Uniwersytetu Łódzkiego (w latach 1996?2002). W roku 2011 został doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej, a w maju 2013 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Łodzi.