Promocje habilitacyjne 2013

02-01-2014

Doktor hab. MICHAŁ KURAN, dr hab. ZBIGNIEW SOLSKI, dr hab. MAGDALENA STECIĄG, dr hab. ANNA SZYNDLER, dr hab. MARZENA WOŹNIAK-ŁABIENIEC, dr hab. RAFAŁ ZARĘBSKI (Wydział Filologiczny); dr hab. MAREK ŚMIETAŃSKI (Wydział Matematyki i Informatyki); dr hab. ANNA ZAWISZA (Wydział Chemii); dr hab. JACEK NOWAKOWSKI, dr hab. DARIUSZ STĘPIŃSKI, dr hab. ADRIANNA WOJTAL-FRANKIEWICZ (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr hab. EWA KLIMA, dr hab. EDMUND TOMASZEWSKI (Wydział Nauk Geograficznych); dr hab. MARIUSZ GOLECKI, dr hab. JUSTYNA JUREWICZ, dr hab. RAFAŁ KUBIAK (Wydział Prawa i Administracji); dr hab. DOROTA BURZYŃSKA, dr hab. RADOSŁAW PASTUSIAK, dr hab. MICHAŁ PRZYBYLIŃSKI, dr hab. MAGDALENA ROSIŃSKA-BUKOWSKA (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); dr hab. JACEK JAWORSKI (Wydział Zarządzania)