Nagrody rektora UŁ w XIV edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki

02-01-2014

I nagroda

Zespół Wydziału Nauk o Wychowaniu w składzie: prof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, dr hab. Hanna Bednarek, prof. dr hab. Bohdan Dudek, prof. nadzw. dr hab. Lucyna Golińska (spoza UŁ), dr hab. Iwona Janicka, prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik, dr Maria Finogenow, dr Anna Paszkowska-Rogac, dr Dorota Strzelczyk (spoza UŁ), dr Monika Wróbel ? za podręcznik pt. ?Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów?, PWE SA, Warszawa 2012

II nagroda

Zespół Wydziału Nauk Geograficznych w składzie: prof. dr hab. Paweł Jokiel, dr Adam Bartnik ? za podręcznik pt. Geografia wezbrań i powodzi rzecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

III nagroda

Doktor Marzena Krawczyk z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego ? za podręcznik pt. Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012