Nagrody rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

02-01-2014

Indywidualne I stopnia

Profesor dr hab. Jan Duraj, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz, dr Tomasz Bartosz Kalinowski, dr Agnieszka Kurczewska, prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk, prof. dr hab. Władysław Milo, prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta, prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Indywidualne II stopnia

Doktor Tadeusz Błaszczyk, prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla, prof. nadzw. dr hab. Jacek Izydorczyk, dr Anna Kacperska, dr Tomasz Kłos, prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. nadzw. dr hab. Monika Marcinkowska, dr Wojciech Robaczyński, dr Joanna Sosnowska, dr Renata Stanecka-Badura, dr Aleksandra Szcześniak, mgr Roman Tarnowski

Indywidualne III stopnia

Profesor nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. nadzw. dr hab. Paweł Caban, mgr Urszula Doboszyńska, prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski, mgr Anna Jagiełło, mgr Piotr Jaworowicz, mgr Bogdan Kobierecki, prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korejwo, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Michałowska, mgr Leszek Piąstka, dr Ivan Petrov, prof. nadzw. dr hab. Dorota Sobczyńska, mgr Maria Wrocławska, mgr Piotr Zych

Zespołowe I stopnia

Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Joanna Sowa, prof. nadzw. dr hab. Marek Baran, dr Michał Lachman, dr Jacek Ladorucki, dr Kinga Klimczak, dr Magdalena Pietrzak

Zespołowe III stopnia

Zespół w składzie: mgr Stanisław Hibner, mgr Elżbieta Karwacka, mgr Katarzyna Walińska, mgr Krystyna Krzemińska