Zasłużonym dla uczelni

Stanisław Bąkowicz

06-01-2014

Dzień Edukacji Narodowej, tradycyjnie już, stanowił znakomitą okazję do uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, które odbyło się 14 października w Auli im. Profesora Wacława Szuberta. Zasłużeni dla nauki i uczelni pracownicy, wyróżniający się w pracy zawodowej i organizacyjnej, a także przyjaciele UŁ zostali odznaczeni i nagrodzeni.

Posiedzenie otworzył prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, który w okolicznościowym wystąpieniu skoncentrował się na sytuacji uniwersytetu i planach związanych z uczelnią na najbliższą przyszłość. Kończąc je powiedział: ? Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsze życzenia składam wszystkim nauczycielom akademickim naszego uniwersytetu, serdecznie dziękuję im za wysiłek na polu kształcenia i wychowania młodzieży studenckiej; życzę powodzenia i dalszych sukcesów w tej pracy. Święto edukacji obejmuje też wszystkich, którzy z edukacją są związani, dlatego serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia składam również pracownikom administracji i obsługi, którzy mają bardzo duży wkład w prawidłowe funkcjonowanie uczelni. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdeczne życzenia kieruję też do naszych studentów.

den1

Profesor Kazimierz Badziak otrzymuje z rąk Pawła Bejdy, wicewojewody łódzkiego, Medal Złoty za Długoletnią Służbę; w głębi prof. Zbigniew Anusik, uhonorowany tym samym medalem Fot.: Sebastian Buzar

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Złoty Krzyż Zasługi wręczono prof. dr. hab. Krzysztofowi Kowalskiemu, a Srebrny Krzyż Zasługi ? prof. nadzw. dr hab. Joannie Działo. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: dr Jakub Kronenberg, dr Radosław Piwowarski, dr hab. Łukasz Pułaski, dr Anna Stępniak-Kucharska.

den1

Wręczanie nagród rektorskich

Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowanych zostało 118 osób . Ponadto osiemnastu nauczycielom akademickim wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Z okazji 60-lecia Uniwersytetu Łódzkiego Senat UŁ ustanowił Medal Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ). Medal ten przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym i blisko związanym z uczelnią. Podczas uroczystości uhonorowano nim prof. Olgę Goldberg, etnografa, etnologa z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie; wieloletnią pracownik i kierownik Katedry Folkloru Żydów (Jewish Folklore and Comparative Studies Dept.), wykładowczynię na Uniwersytecie w Kolonii.

den1

Promocje habilitacyjne

Za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2012 nagrody indywidualne i zespołowe rektora UŁ otrzymało 114 osób (lista na s. xxxx). Indywidualne i zbiorowe nagrody rektorskie za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku minionym wręczono 46 nauczycielom akademickim. Ponadto trzynaście osób otrzymało indywidualne i zespołowe nagrody rektora UŁ w XIV edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki wydany w roku 2012.

Obecny był Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu RP. Władze lokalne reprezentowali: Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki; Joanna Kopcińska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi; Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Gaude Mater Polonia przez Chór Akademicki Uniwersytetu Łódzkiego pod batutą prof. Andrzeja Ryłki.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych także w Auli im. Profesora Wacława Szuberta, odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymało 21 nauczycieli akademickich, a dyplomy doktora 60.