Indie spoglądają na Polskę

Karol Pietrzyk

02-01-2014

W Pałacu Biedermanna 19 września odbyła się uroczystość towarzysząca łódzkim obchodom Dnia Niepodległości Indii. Miała ona na celu promocję uniwersytetu, Łodzi oraz regionu wśród największych inwestorów tego kraju działających w Polsce.

Indie - UŁ

Po zakończeniu spotkania w Pałacu Biedermanna rodzinna fotografia; na zdjęciu od lewej: Amit Lath, wiceprezes IPCCI; prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ; Monika Kapil Mohta, ambasador Indii w Polsce; Anna Kalata, wiceprezes IPCCI, była minister pracy i polityki społecznej Fot.: Joanna Żak

Było to przedsięwzięcie ukazujące miasto, jako miejsce znakomicie sprzyjające inwestycjom i lokowaniu kapitału, a także nawiązywaniu relacji biznesowych między przedsiębiorcami miasta i regionu a ich partnerami z Indii. Podczas spotkania parafowano umowy między Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową (IPCCI ? Indo Polish Chamber of Commerce and Industry) i Uniwersytetem Łódzkim oraz Miastem Łódź i Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Umowy podpisali: Amit Lath, mieszkający w Łodzi indyjski przedsiębiorca i wiceprezes IPCCI, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

? Podpisywane umowy stanowią kamienie milowe naszej współpracy ? powiedziała Monika Kapil Mohta, ambasador Indii w Polsce. ? Na wasz kraj Indie spoglądają coraz częściej, a Łódź jest jego bardzo ważnym położonym w centrum miastem. Ośrodkiem pełnym młodych talentów. Zachwyca nas tutaj kapitał ludzki. Przekonaliśmy się już, że współpraca w zakresie branży IT przynosi profity. Jestem przekonana, że wspólne nasze wysiłki zaowocują przyjaźnią polsko-indyjską, także międzyludzką. Na wagę podpisanych umów wskazał Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, podkreślając, iż Indie są bardzo interesującym i atrakcyjnym partnerem biznesowym.

Rektor UŁ podkreślił z kolei, że porozumienie uczelni z IPCCI jest bardzo wszechstronne. Obejmuje zarówno realizację badań naukowych, jak i konferencje, działalność edukacyjną i szkolenia, a także ? jeżeli znajdą się na to środki ? wymianę studentów.

Liczy też na to prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą UŁ. Wielu młodych ludzi z Indii wyjeżdża bowiem na studia poza granice swego kraju, m.in.: do Anglii, Niemiec. Decydując się na naukę w Polsce, na ogół wybierają inne ośrodki akademickie niż łódzki. Dzięki inicjatywom podobnym do spotkania w Pałacu Biedermanna jest duża szansa, że wywodzący się z Indii kandydaci na studia w Polsce wybiorą właśnie Łódź.


Indo Polish Chamber of Commerce & Industries (IPCCI) powstała w roku 2007, aby wspomagać i rozwijać relacje biznesowe i przemysłowe między Indiami a Polską. Jej celem jest praca nad identyfikacją i wzmocnieniem roli firm i przemysłu w rozwoju gospodarczym obu krajów; działa jako swego rodzaju katalizator w doprowadzaniu do wzrostu i rozwoju biznesu indyjskiego i polskiego, określając i uwzględniając przy tym potrzeby sektora małych i średnich firm, aby uczynić je bardziej konkurencyjne.

Izba współpracuje z różnymi organizacjami stwarzając platformę wymiany wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu polskie i indyjskie firmy nawiązują kontakty owocujące wspólnymi przedsięwzięciami.