W Zhengzhou i Łodzi

02-01-2014

W chińskiej metropolii Zhengzhou w Prowincji Henan 22 października odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy akademickiej między Uniwersytetem Łódzkim, a prestiżową uczelnią chińską Zhengzhou University.

Realizowany na podstawie tej umowy, przewidujący współpracę obu uczelni program 2+2 uzyskał jako jedyny poparcie resortów szkolnictwa wyższego Polski i Chin. Ma on na celu umożliwienie studentom uzyskania dyplomów obu uczelni na kierunku economics prowadzonym w języku angielskim. Przez pierwsze dwa lata student zdobywać będzie wiedzę w Chinach w Zhengzhou, a kolejne dwa lata nauki kontynuować będzie na Uniwersytecie Łódzkim.

Uczelnia nasza reprezentowana była w Chinach przez delegację w składzie: prof. Zofia Wysokńska, prorektor ds. współpracy z zagranicą; prof. Paweł Starosta, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego; prof. Eugeniusz Kwiatkowski, dyrektor Instytutu Ekonomii; Liliana Lato, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą.

Współpraca międzynarodowa UŁ

Podpis: Moment podpisania umowy o współpracy akademickiej między Uniwersytetem Łódzkim i chińskim Zhengzhou University

Bezpośrednio po podpisaniu oficjalnej umowy odbyła się dyskusja z prof. Liu Jiongtian, prezydentem Zhengzhou University; Chang Junbiao, wiceprezydentem tej uczelni i Shi Maosheng, dziekanem Kolegium Międzynarodowego, na temat przewidywanych form realizacji wspólnego programu. Zakłada on także wymianę wykładowców i możliwość kontynuacji nauki na UŁ po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. W programie tego typu biorą udział jedynie 63 uczelnie spoza Chin, a Uniwersytet Łódzki jest pierwszą w Polsce. Wniosek o rozpoczęcie realizacji programu złożono rok temu. Profesor Z. Wysokińska wygłosiła wykład poprzedzający wystąpienie L. Lato, która trzystu studentom chińskim zaprezentowała Uniwersytet Łódzki oraz kierunek ekonomia. Warto odnotować, że spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, która dobrze rokuje przyszłej współpracy.

Uniwersytet Łódzki współpracuje już z kilkoma chińskimi uczelniami. Należy do nich, m.in.: Uniwersytet Medyczny w Pekinie, Tianjin University of Technology, Uniwersytet Języków Obcych w Pekinie. Obecnie na UŁ kształci się 45 chińskich studentów, głównie na wydziałach: Ekonomiczno-Socjologicznym i Zarządzania.