Gaudeamus dla dwóch uniwersytetów

02-01-2014

Uroczyste posiedzenie senatów Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwołane okazji inauguracji nowego roku akademickiego odbyło się 2 października w auli czerwonej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, popularnym Paragrafie.

Otworzył je prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, który w imieniu władz obydwu uczelni powitał zaproszonych gości, pracowników i studentów, szczególnie zaś młodych ludzi, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają studia na obu uniwersytetach. Współgospodarzem uroczystości był prof. Paweł Górski, rektor UM.

Następnie rektor UŁ odczytał list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego adresowany do władz i społeczności akademickich uczelni .

inauguracja 2013

Życzenia i gratulacje pracownikom i studentom Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Medycznego, kierowane szczególnie ciepło pod adresem słuchaczy pierwszego roku złożyli: Aleksander Sopliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki; Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

W wystąpieniu inauguracyjnym rektor UŁ skoncentrował się na podsumowaniu dotychczasowej współpracy uniwersytetów. Kończąc je dodał: ? Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym życzę sukcesów w pracy na naszych uniwersytetach, życzę wysokich ocen, tych sformalizowanych i tych nieformalnych ze strony kolegów i studentów, co jest źródłem naszej satysfakcji. Pracownikom administracji i obsługi życzę zadowolenia z osiągnięć w pracy na rzecz uniwersytetu. Życzenia kieruję także do naszych studentów, szczególnie do studentów pierwszego roku, których zapraszam do współkształtowania rzeczywistości na naszych uniwersytetach, do rozumnego i pełnego wykorzystania tego, co określamy mianem czasu studiów.

Rektor UM skupiając się głównie na planach rozwoju współdziałania uniwersytetów powiedział, m.in.: ? Pracujemy nad ofertą modelu wspólnoty programowej obydwu uczelni.

Działalność w tym kierunku będzie się rozwijała. W najbliższym czasie:

? wraz z Uniwersytetem Łódzkim i University of Alabama (najważniejszy obecnie partner amerykański, z którym Uniwersytet Medyczny podpisał w tym roku akademickim umowę o współpracy) zorganizujemy w Łodzi studia miniMBI ? menedżer w ochronie zdrowia; dyplom tych studiów będzie uznawany w Stanach Zjednoczonych; w lutym przyszłego roku przybywa do nas delegacja amerykańskiego uniwersytetu, z którą umowa o współpracy zostanie w detalach omówiona i sfinalizowana; jednym z jej elementów będą właśnie wspomniane wcześniej studia;

? realizujemy pomysł, na ile to będzie możliwe ze względów formalnych, połączenia bibliotek naszych uczelni; z punktu widzenia praktyki nie jest dobrze, że są one osobno; to, co możemy zrobić w łączeniu bibliotek, zrealizujemy; powstaną przy tym pewne oszczędności, ale one są mniej istotne niż inne korzyści, na przykład udostępnienie zbiorów archiwalnych i baz danych wszystkim naszym studentom i pracownikom

? planujemy powołanie międzyuczelnianej jednostki strukturalnej, na razie nie ma ona jeszcze nazwy, której zadaniem będzie analiza celowości i możliwości uruchamiania wspólnych kierunków kształcenia przed- i podyplomowego;

? przygotowujemy się też, jest już projekt, do powołania wspólnego centralnego laboratorium badawczego, co przyniesie znaczne oszczędności i przyczyni się do lepszego wykorzystania urządzeń i aparatury tej placówki

Podniosłym momentem uroczystości była immatrykulacja grupy słuchaczy pierwszego roku studiów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach i znaleźli się w ścisłej czołówce na listach rankingowych obydwu uczelni Podczas pasowania na studentów rektorzy uderzali pierwszoroczniaków berłem w prawe ramię.

inauguracja 2013 Uniwersytet Łódzki

W dalszej części uroczystości odbył się koncert w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod batutą prof. Anny Domańskiej oraz Chóru Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki.

Wykład inauguracyjny nt. Moja rodzinna Europa wygłosił prof. Krzysztof Zanussi, reżyser i scenarzysta, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Wspólna inauguracja nowego roku akademickiego na UŁ i UM odbyła się po raz drugi.