Intelligenti pauca

29-09-2017

Dei facientes adiuvant – Bogowie wspierają czyniących

(Warron)

Factum est illud, fieri infectum non potest – Co jest uczynione, tego nie można odczynić

(Plaut)

Duobus litigantibus tertius gaudet – Gdy dwoje się kłóci, trzeci się cieszy

(Ezop)

Da mihi castitatem et continentiam, sed noli modo – Obdarz mnie czystością i wstrzemięźliwością, ale jeszcze nie teraz

(św. Augustyn)

Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit – Miłość do bogactwa rośnie wraz ze wzrostem bogactwa

(Juwenalis)

Canis timidus vehementius latrat quam mordet – Przestraszony pies straszniej szczeka niż gryzie

(Krucjusz Rufus)

Brevibus momentis summa verti – Krótka chwila zmienia wszystko

(Tacyt)

Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur. – Jednocześnie kochać i myśleć nie jest dane nawet Jowiszowi

(Publiliusz Syrus)

Ars est celare artem – Sztuką jest ukrycie procesu twórczego

(Owidiusz)

Aut bibat, aut abeat – Albo niech wypije, albo niech wyjdzie

(Cyceron)


Wybrali i oprac.:

Katarzyna Chiżyńska

Jakub Pokusa