W skrócie

28-09-2017

W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego otwarta została 6 czerwca wystawa plakatów pt. Łódź filmu, Łódź awangardy . Dzięki zestawieniu prac reprezentantów polskiej szkoły plakatu i łódzkiej szkoły plakatu, autorzy ekspozycji skonfrontowali dwie różne formy wyrazu w grafice użytkowej. Malarski i metaforyczny styl wypowiedzi plakatu filmowego, m.in., Lenica, Świerzy, zderzony został z językiem plakatu wystawowego tworzonego dla Muzeum Sztuki w Łodzi przez spółkę Balicki&Łabęcki.

x x x

Studenckie koła naukowe, działające na Wydziale Filologicznym UŁ zorganizowały warsztaty w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi. Między 2 a 9 czerwca członkowie: Koła Sympatyków Dydaktyki Polonistycznej, Studencko-Doktoranckiego Logopedycznego Koła Naukowego, Studenckiego Koła Naukowego Teatrologów i Koła Naukowego Miłośników Oświecenia oraz studenci filologii hiszpańskiej, poprowadzili cykl wyjątkowych spotkań dla najmłodszych. Dzieci ochoczo brały w nich udział, odwdzięczając się prowadzącym warsztaty uśmiechem i zadając im mnóstwo pytań.

x x x

Podczas Lotto Plaży Wolności Poznań 2017 – Turnieju Eliminacyjnego Mistrzostw Polski mężczyzn w siatkówce plażowej, rozgrywek trwających między 2 a 4 czerwca, studenci Uniwersytetu Łódzkiego Bartłomiej Kiernoz oraz Bartłomiej Malec zdobyli III miejsce. Ich trenerem jest Piotr Jaworowicz.

x x x

W dniach 5-6 czerwca zorganizowany został VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi. Impreza stanowi dla jej uczestników okazję do zaprezentowania własnych umiejętności wokalnych na profesjonalnej scenie oraz lepszego poznania kultury i bogactwa języka rosyjskiego. Festiwal od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. W tegorocznej jego edycji wzięło udział sześćdziesięcioro solistek i solistów, czternaście duetów oraz dziesięć zespołów. Poziom występów stał na bardzo wysokim poziomie. Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli prof. Anna Warda , prodziekan oraz mgr Tadeusz Dąbrowski z Instytutu Rusycystyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, który wydział sprawował nad festiwalem patronat honorowy.

x x x

Profesor Bogusław Śliwerski, kierownik Katedry Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ otrzymał Srebrną Sowę, honorowe wyróżnienie przyznane mu przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi za zasługi i osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz wieloletnią pracę dydaktyczną i nowatorski dorobek naukowy.

x x x

Karolina Karasiewicz , studentka pedagogiki specjalnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna UŁ, zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Kolarstwie Szosowym w Elicie Kobiet oraz – jako reprezentantka Uniwersytetu Łódzkiego – tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski w tej dyscyplinie.

x x x

Uniwersytet Łódzki uruchomił zbiórkę artykułów szkolnych dla dzieci z obszarów dotkniętych kataklizmem na Pomorzu. Do 1 września do Centrum Promocji oraz Rektoratu UŁ można było przynosić zestawy materiałów szkolnych, m.in.: plecaki, zeszyty, długopisy . Przypomnijmy, że 21 sierpnia pracownicy i studenci UŁ udali się do Sośna k/Rytla, gdzie pomagali w usuwaniu strat spowodowanych nawałnicą.

x x x

Uczelnia nasza została nominowana w kategorii Edukacja szkolna do nagrody EDUinspiracje 2017 za projekt pt. Dystelf2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language. Celem tego konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Chodzi tu głównie o promocję realizacji projektów wśród instytucji oraz wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia.

x x x

We Wrocławiu odbył się Światowy Kongres Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Towarzyszyło mu hasło: Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo. W kongresie uczestniczyli studenci z Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego. Kongres IFLA zakończył się 25 sierpnia. Federacja zrzesza ponad 14 tys. stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji działających na rzecz bibliotek z ponad stu pięćdziesięciu krajów świata. Podczas wrocławskich obrad w 220 sesjach przedstawiane były najważniejsze problemy światowego bibliotekarstwa. Ich uzupełnienie stanowiły specjalne wykłady, prezentacje, stoiska sponsorów – firm działających w obszarze bibliotekarstwa, postery oraz Bulwar polskich bibliotek (krajowe książnice oraz biblioteczne projekty i programy realizowane w Polsce lub we współpracy z polskimi instytucjami, demonstrowane w formie roll-upów z tekstami w języku angielskim).

Wybrał i oprac.: (sb)