Szkoła ze znakiem jakości

25-09-2017

ELC (English Language Centre), szkoła języka angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała znak jakości Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE). Uczelniana placówka jest  jedyną szkołą w Łodzi z takim znakiem jakości.


Powstała w roku 1990. Prowadzi zajęcia na dziewięciu poziomach nauczania dla dzieci od lat dziesięciu, młodzieży i dorosłych. Jest również centrum egzaminacyjnym British Council przeprowadzającym egzaminy Cambridge English, m.in.: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher oraz inne sprawdziany brytyjskie. Szkołą jest także centrum metodycznym realizującym szkolenia dla nauczycieli ELC Professional.

Jako centrum egzaminacyjne British Council, szkoła wysoce wyspecjalizowanych lektorów i egzaminatorów, którzy mają ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu słuchaczy do egzaminów Cambridge.

x x x

Organizacja PASE zajmuje się promowaniem wysokich standardów w nauczaniu języków obcych, działa we współpracy z europejskim stowarzyszeniem EQUALS. Stowarzyszenie to prowadzi inspekcje usług świadczonych przez szkoły językowe i nadaje znaki jakości. Członkami stowarzyszenia są osoby reprezentujące szkoły o najwyższych standardach nauczania potwierdzonych wnikliwą inspekcją jakości, które otrzymały znak jakości PASE.

Oprac. (sb)