Stereotypy i mowa nienawiści

25-09-2017

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 28-29 czerwca, zorganizowane zostały warsztaty nt. Stereotypy i mowa nienawiści w kontekście kompetencji międzykulturowej . Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu dzielnicowych oraz funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za dyscyplinę i dyskryminację.


Celem warsztatów było przybliżenie zjawiska mowy nienawiści w kontekście jej językowych wyznaczników, podłoża i motywacji, a także skutków psychologicznych i społecznych. Szczególny nacisk położono na funkcję języka i komunikacji, także w mediach elektronicznych, w tworzeniu stereotypów i uprzedzeń, a także na rolę tzw. kompetencji międzykulturowej w przeciwdziałaniu owym uprzedzeniom, dyskryminacji oraz przemocy werbalnej i fizycznej.

Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z wybranymi wymiarami kultur i wynikającymi z nich różnicami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, których znajomość może znacząco ułatwić kontakt z osobami o odmiennym pochodzeniu kulturowym.

Podczas warsztatów, prowadzonych w projekcie badawczym C.O.N.T.A.C.T. współfinansowanym przez UE, przedstawiono również wyniki badań nad percepcją mowy nienawiści w Polsce Jego celem jest zwalczanie zarówno mowy nienawiści, jak i przestępstw motywowanych nienawiścią. Główne założenie ma zostać osiągnięte poprzez połączenie badań naukowych, utworzenie strony internetowej do zgłaszania przypadków mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią, uruchomienie aplikacji na smartfony, szkolenia zainteresowanych grup, organizację seminariów i warsztatów dla młodzieży, a także edukację online służącą zwiększeniu świadomości społecznej.

Nazwa projektu C.O.N.T.A.C.T pochodzi od skrótu angielskiej nazwy Creating an Online Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics . Uczestniczą w nim partnerzy z Cypru, Danii, Grecji, Włoch, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Zajęcia poprowadziły dr Monika Kopytowska i dr Julita Woźniak.

Oprac.: (sb)