Polska – Niemcy – Europa

25-09-2017

Uniwersytet Łódzki odwiedził Janusz Reiter, były ambasador Polski w RFN i USA, który w Pałacu Biedermanna, jako absolwent VIP UŁ, wygłosił 19 czerwca wykład nt. Polska-Niemcy-Europa.


Janusz Reiter był ambasadorem Polski w Republice Federalnej Niemiec w latach 1990–1995. Zaangażowany w proces przebudowy stosunków polsko-niemieckich, w roku 1996 założył Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależny think tank poświęcony polityce zagranicznej i bezpieczeństwu. Ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych został 2005 r. Jako specjalny wysłannik do spraw zmian klimatu (powołany w roku 2008) uczestniczył w przygotowaniach do konferencji klimatycznych w Poznaniu i Kopenhadze.

Janusz Reiter wygłasza w Pałacu Biedermanna wykład nt. Polska-Niemcy-Europa

Janusz Reiter wygłasza w Pałacu Biedermanna wykład nt. Polska-Niemcy-Europa

Fot. Maciej Andrzejewski

Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus & Coach SA. Autor i współautor wielu wydawnictw książkowych i prasowych. Publikował, m.in., we  Frankfurter Allgemeine Zeitung , Weltwoche, Washington Post, Wall Street Journal, Die Zeit, a także w polskiej prasie. Otrzymał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, m.in., Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.

x x x

Było to kolejne przedsięwzięcie projektu Absolwent VIP, dzięki któremu Uniwersytet Łódzki nawiązuje współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu. Poprzez dedykowane inicjatywy i przedsięwzięcia uczelnia pragnie je zachęcić do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Służyć mają temu Wykłady Eksperckie i spotkania z wybitnymi osobistościami, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane, m.in., z rozwojem uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych zachodzących w świecie.

Oprac.: (sb)