To, czego studentom, brakowało

25-09-2017

Od połowy czerwca studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą korzystać z  aplikacji mobilnej systemu USOS, otrzymując, między innymi, powiadomienia o swoich ocenach. Będą z niej mogli także korzystać słuchacze i pracownicy naukowi innych uczelni. Projekt powstał pod auspicjami Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji (MUCI).


– Jest to wygodne, nowoczesne i przyjazne narzędzie dla studentów i nauczycieli akademickich. Poprawi jakość komunikacji studenta z uczelnią, ułatwi dostęp do kluczowych informacji. Umożliwi też zwiększenie zwrotności ankiet ewaluacyjnych oraz poprawi wizerunek uczelni. Pomysł wyszedł od nas, informatyków Uniwersytetu Łódzkiego, ale jest finansowany przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. Aplikacja jest praktycznie już teraz dostępna dla wszystkich uczelni wyższych, które są użytkownikami sytemu USOS – informuje Maciej Sysak z Centrum Informatyki UŁ.

Na wygląd ekranu startowego aplikacji oraz jej zawartość mieli wpływ studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wzięli udział w specjalnej ankiecie przekazując swoje sugestie.

Ta apka jest naprawdę świetna. To coś, czego nam, studentom, brakowało. Jest intuicyjna, szybka i co najważniejsze bardzo przydatna. Studenci powinni być zachwyceni. Ja jestem – mówi Sandra Plajzer , słuchaczka V roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Filologicznym UŁ.

W jednym, intuicyjnym interfejsie zgromadzono wszystkie najważniejsze funkcje: plany zajęć – można je wyświetlać na dany dzień lub tydzień, także w powiązaniu z lokalizacją w konkretnym budynku UŁ; listy grup zajęciowych – w przypadku pracowników zakładka umożliwia zapoznanie się z listą studentów zapisanych na dane zajęcia. Można też wysyłać z niej maile; oceny i zaliczenia – studenci mogą tu sprawdzać oceny cząstkowe i oceny końcowe; ankiety ewaluacyjne – słuchacze mogą je wypełniać i oceniać prowadzących zajęcia. Aplikacja nie informuje o wynikach ankiety; katalog USOS – stwarza możliwość wyszukiwania osób oraz miejsc na Uniwersytecie Łódzkim.

W najbliższym czasie aplikacja będzie rozbudowywana o kolejne informacje, między innymi, z poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego.

Oficjalną prezentację aplikacji przewidziano 27 czerwca w Warszawie.

x x x

Aplikacja mobilna systemu USOS, z którego obecnie korzysta dziewiętnastu polskich uniwersytetów oraz kilkadziesiąt pozostałych szkół wyższych – w sumie ok. pół miliona studentów – została stworzona przez informatyków Uniwersytetu Łódzkiego

Oprac.: (sb)