Uniwersytet na miejscu siódmym

25-09-2017

Tygodnik Polityka po raz kolejny przeprowadził ranking naukowy uczelni akademickich. Tego rodzaju ocena potencjału szkół wyższych dokonana została przede wszystkim na podstawie indeksu Hirscha, oddzielnie dla uniwersytetów, uczelni technicznych, medycznych oraz innych typów uczelni.

W zestawieniu Uniwersytet Łódzki znalazł się na siódmym miejscu z indeksem H=81 i średnią liczbą cytowań wynoszącą 8,25.

Dwie inne łódzkie uczelnie uzyskały niższe wskaźniki: Uniwersytet Medyczny H=79, średnia liczba cytowań – 7,52 oraz Politechnika Łódzka H=73, średnia liczba cytowań – 6,54.

Przyjmuje się, że indeks Hirscha (H) zależy prawie wyłącznie od aktywności naukowej przedstawicieli nauk przyrodniczych i medycznych. Opracował go dziesięć lat temu Jorge E. Hirsch, argentyński fizyk, pracujący na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Początkowo miało to być proste narzędzie wykorzystywane do oceny dorobków naukowców, głównie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Szybko jednak okazało się, że indeks H jest równie przydatny do oceny grup uczonych tworzących uczelnię wyższą, a nawet potencjału naukowego całych krajów, poprzez działające w nich uczelnie. Przeciwnicy oceniania jakości badań naukowych na podstawie indeksu Hirscha wskazują, że nie da się go zastosować w humanistyce, bowiem w bazach Web od Science i Scopus stworzonych z myślą o naukach ścisłych, medycznych i przyrodniczych, niewiele jest czasopism humanistycznych w ogóle.

Indeks H znajduje natomiast zastosowanie w międzynarodowych rankingach, jak na przykład QS World University Rankings czy Ranking Szanghajski. Z dużym prawdopodobieństwem określa on, że lepsza będzie ta uczelnia, której indeks Hirscha jest wyższy.

x x x

Ranking „Polityki” powstaje w wyniku analizy indeksu H wykonanego dla poszczególnych uczelni – na wskaźnik ten składa się liczba opublikowanych przez dany ośrodek prac naukowych i ich naukowa istota, mierzona liczbą cytowań w innych publikacjach. Indeks 10 oznacza, że wśród opublikowanych przez dany ośrodek prac, dziesięć z nich było cytowanych co najmniej dziesięć razy. Wskaźnik Hirscha jest więc miarą popularności prac pochodzących z danej uczelni. Pod uwagę brane są oczywiście prace wydane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Indeks Hirscha nie mierzy zatem tylko liczbę, a przede wszystkim jakość publikacji, stanowiąc, że tekst znajdujący się w „ważniejszym”, bardziej prestiżowym czasopiśmie jest wyżej punktowany niż ten, publikowany w periodyku o mniejszej randze.

Oprac.: (sb)