Repozytorium na srebro

06-10-2017

W najnowszym rankingu Web of Repositories Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego znalazło się na drugim miejscu wśród polskich repozytoriów i bibliotek cyfrowych.


Ranking ten tworzony jest od roku 2008. W ocenie platform brane są pod uwagę następujące kryteria: Size – pełne dokumenty tekstowe (format PDF); Visibilty – zewnętrzne linkowanie do dokumentów zamieszczonych w repozytorium; Rich Files – promowanie materiałów zdeponowanych w repozytorium w środowisku Web 2.0; Scholar – indeksowanie przez Google Scholar plików dostępnych w repozytorium.

Wysokie miejsce uniwersyteckiego repozytorium w rankingu jest efektem systematycznej pracy jego redaktorów nad zwiększeniem widoczności uczelnianej platformy w narzędziach Google oraz podniesienia wskaźników indeksacji. Po okresie kilkuletniej działalności jest ono obecnie rozpoznawalnym i efektywnym kanałem komunikacji naukowej.

Oprac.: (sb)