Jak nas widzą

25-09-2017

Po raz osiemnasty opublikowany został Ranking Szkół Wyższych Perspektywy. W tym roku, Uniwersytet Łódzki awansował w nim na miejsce piętnaste. Łącznie w rankingu oceniono 168 uczelni i 68 kierunków studiów.


Uczelnie zostały ocenione również w kategoriach: uniwersytety; uczelnie techniczne, rolnicze, pedagogiczne, medyczne oraz ekonomiczne, a także akademie wychowania fizycznego. W kategorii uniwersytety, nasza uczelnia uplasowała się na wysokim, szóstym, miejscu.

Bardzo dobry wynik UŁ osiągnął również w Rankingu Kierunków Studiów. Piąte miejsca zajęły: Wydział Prawa i Administracji (kierunek prawo), Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (kierunek socjologia) oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (kierunek stosunki międzynarodowe).

Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy, pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Kryteria przyjęte podczas oceny to: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

Tego rodzaju rankingi przygotowywane są z myślą wskazania tych uczelni, które kształcą na najwyższym poziomie oraz najlepiej przygotowują swoich absolwentów do pracy i życia w zmieniającym się świecie.

Oprac.: (sb)