Europejska nagroda

25-09-2017

Projekt Uniwersytetu Łódzkiego University Diversity – Uniwersytet Różnorodny zajął III miejsce w konkursie na najlepszy uczelniany pomysł marketingowy organizowanym przez Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich EUPRIO (The Association European Universities Public Relations and Information Officers).

Inicjatywa została doceniony przede wszystkim za zrealizowanie celów, jakimi były: dobrowolne zaangażowanie studentów i pracowników uczelni oraz integracja społeczności akademickiej. Uzyskane wyróżnienie jest przejawem dużej aktywności i obecności Uniwersytetu Łódzkiego w międzynarodowej społeczności wyższych uczelni. Stanowi również o profesjonalizmie i zaangażowaniu pracowników naszej uczelni.

Projekt University Diversity został zrealizowany przez Centrum Promocji oraz Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ, przy wsparciu dr Agaty Rudnickiej-Reichel z Wydziału Zarządzania. Powstał w związku z szybko rosnącą liczbą słuchaczy zagranicznych Uniwersytetu Łódzkiego, która wynosi już  ponad dwa tysiące. Studenci obcokrajowcy UŁ reprezentują ponad dziewięćdziesiąt pięć narodowości.

Zgłoszony do konkursu projekt przewidywał rozmaite przedsięwzięcia odbywające się w ciągu całego roku, mające na celu przede wszystkim integrację całej społeczności akademickiej naszej uczelni, bez względu na kraj pochodzenia, jak również uczenie społeczności akademickiej oraz mieszkańców Łodzi postawy szacunku dla różnorodności i komunikacji międzykulturowej.

Najważniejszymi z nich w minionym roku były: wystawa posterów pn. Uniwersytet Różnorodności , z wizerunkami studentów zagranicznych, eksponowana nieprzerwanie od kilku miesięcy poza uczelnią (m.in. w Centrum Handlowym Manufaktura i Urzędzie Miasta Łodzi); Gość na Gwiazdkę studenci i pracownicy naszej uczelni zapraszali do swoich domów studentów UŁ z zagranicy, aby wspólnie spędzić jeden ze świątecznych dni; International Cook Book słuchacze UŁ spoza Polski zostali zaproszeni do podzielenia się przepisami na tradycyjne dania, charakterystyczne dla pory wiosennej w ich rodzimych krajach. Finałem było wspólne gotowanie w profesjonalnym studiu kucharskim oraz książka z międzynarodowymi receptami kulinarnymi.

Przypomnijmy, iż nie jest to pierwsze wyróżnienie dla naszej uczelni w konkursie The EUPRIO Awards. Dwa lata temu nagrodzona została aplikacja Smart Uni, będąca interaktywnym przewodnikiem po uczelni i mieście, adresowanym do zagranicznych studentów UŁ.

x x x

Stowarzyszenie Pracowników Public Relations i Komunikacji Uniwersytetów Europejskich EUPRIO zostało założone w latach osiemdziesiątych, przy wsparciu urzędników ówczesnych Wspólnot Europejskich. Organizacja zajmuje się przede wszystkim wspieraniem i inicjowaniem współpracy między europejskimi instytucjami wyższej edukacji w zakresie komunikacji i promocji, jak również reprezentowaniem interesów środowiska uniwersyteckich biur prasowych, nowych mediów, PR, marketingu w zakresie polityki dotyczącej sektora wyższej edukacji

Nagroda EUPRIO przyznawana jest przez specjalistów z branży public relations i marketingu podczas dorocznej międzynarodowej konferencji.

Oprac.: (sb)