Więcej zagranicznych studentów

28-09-2017

W Łodzi odbyło się 8 i 9 czerwca posiedzenie Rady IROs Forum (International Relations Offices Forum), której w tym roku przewodniczy Uniwersytet Łódzki. Temat główny spotkania stanowiło dalsze rozwijanie strategii sieci biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych.


Jednym z efektów, który dotychczas udało się uzyskać, między innymi, dzięki współpracy uniwersytetów – jest bardziej rozpoznawalny wizerunek Polski w europejskim i światowym środowisku naukowym.

O popularności, na przykład, Uniwersytetu Łódzkiego w innych krajach świadczyć może liczba studentów zagranicznych, którzy decydują się na naukę w naszej uczelni. Według Lilianny Lato, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej UŁ, składają się na to nie tylko atrakcyjne warunki programów europejskich typu Erasmus+, ale także fakt, iż Polska ma opinię bardzo gościnnego kraju, w którym po prostu przyjemnie studiować.

x x x

W tym roku IROs Forum obchodzi dziesięciolecie działalności. Jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Celem ich działań jest zwiększenie jakości, efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni wyższych, poprzez, m.in.: wymianę informacji i przykładów dobrej praktyki, organizowanie konferencji, warsztatów i seminariów, realizację wspólnych projektów lub promocję uczelni partnerskich IROs Forum w Polsce i za granicą.

Oprac.: (sb)