Wsparcie dla doktorantów

25-09-2017

Magister Anna Wiśniewska-Grabarczyk, doktorantka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskała z programu Preludium Narodowego Centrum Nauki na trzy lata grant w wysokości osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych.


Środki te przewidziane są na realizację projektu: Powojenna literatura polska w świetle kryptotekstów (na podstawie biuletynów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z lat 1945–1956) . Chodzi tu o  nowatorskie, nieprowadzone dotąd na taką skalę, badania nad cenzurą okresu PRL.

Grant umożliwi przede wszystkim opracowanie tajnych biuletynów, które były swoistym (krypto)poradnikiem, instruktażem adresowanym do pracowników GUKPPiW. W Polsce, jak dotychczas, nie ukazało się jeszcze całościowe opracowanie tych informacyjno-szkoleniowych materiałów.

Z kolei wśród stypendystów programu ETIUDA 5 Narodowego Centrum Nauki znaleźli się mgr Karol Jóźwiak z Wydziału Filologicznego oraz mgr Damian Jacenik z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego . Na swe prace badawcze otrzymali odpowiednio ponad dziewięćdziesiąt cztery i ponad sto piętnaście tysięcy złotych.

x x x

Piątą edycję konkursu ETIUDA Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 26 lipca. Wnioski na konkurs złożyło 389 badaczy. Dziewięćdziesięciu siedmiu spośród nich przyznano stypendia o łącznej wartości blisko dziesięć milionów złotych. ETIUDA jest  konkursem adresowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają po cztery i pół tysiąca złotych miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Oprac.: (sb)