Dziedzictwo kulturowe betonowych konstrukcji

25-09-2017

Do projektu InnovaConcrete (Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based Cultural Heritage), realizowanego w programie Horyzont 2020 zaproszono reprezentantów Polski Halę Stulecia we Wrocławiu oraz Uniwersytet Łódzki. Przygotowany przez międzynarodowe konsorcjum projekt ten składa się z przedstawicieli dwudziestu dziewięciu instytucji z jedenastu państw.


– Prace nad wnioskiem o dofinansowanie projektu, wartego sześć milionów osiem tysięcy euro, trwały od października minionego roku. W ostatnich dniach czerwca tego roku został on zaakceptowany przez Komisję Europejską. Wniosek uzyskał bardzo wysokie noty, prezentując tak zwaną doskonałość naukową, scientific excellence – informuje dr inż. Błażej Ciarkowski z Katedry Historii Sztuki UŁ, odpowiedzialny ze strony uczelni odpowiedzialny za współtworzenie projektu.

Warto tu podkreślić, że jednym z najważniejszych obszarów badawczych leżących w centrum zainteresowań pracowników wspomnianej wcześniej katedry uniwersyteckiej jest architektura XX i XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem obiektów powstałych w Polsce i Europie Środkowowschodniej. Doktor B. Ciarkowski od lat zajmuje się naukowo historią architektury polskiej po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejscowienia rodzimych dokonań w międzynarodowym kontekście oraz ich relacji z polityką. Efekty prac łódzkich historyków sztuki będą stanowiły integralną część prowadzonych badań i wzbogacą je o niezwykle istotne aspekty historyczne oraz społeczne.

x x x

InnovaConcrete” jest multidyscyplinarnym, innowacyjnym projektem, którego zadaniem jest określenie zasad i możliwości ochrony betonowych konstrukcji stanowiących ważną część dziedzictwa kulturowego XX w. W tym celu utworzony został międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół zapewniający wiedzę techniczną z zakresy konstrukcji, nanomateriałów, technik symulacji, konserwacji, a także nauk społecznych i humanistycznych. Zadaniem tych ostatnich, w tym Uniwersytetu Łódzkiego, jest analiza historycznej rangi oraz wartości społecznej wyselekcjonowanych monumentów. Na wstępnych etapach badań wyróżniono kilka szczególnie istotnych grup obiektów wykonanych z betonu/żelbetu. Wśród nich wymienia się Halę Stulecia we Wrocławiu, betonowe rzeźby Eduardo Chillidy, memoriały wojenne oraz żelbetowe konstrukcje łupinowe powstałe po II wojnie światowej w Europie Wschodniej.

W okresie trzech lat uczestnicy projektu InnovaConcrete nie tylko będą badać betonowe i żelbetowe konstrukcje oraz wypracowywać techniczne metody ich konserwacji. Szerokiej analizie poddana zostanie społeczna i ideologiczna rola poszczególnych obiektów na przestrzeni lat, a także ich postrzeganie w czasach współczesnych. Wyniki badań będą sukcesywnie publikowane. Celem konsorcjum jest także zwiększenie świadomości społecznej wartości XX-wiecznych struktur betonowych, naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Oprac.: (sb)