Rzeki staną się wizytówką miasta

25-09-2017

Kadra naukowa Wydziału Nauk Geograficznych oraz słuchacze kierunku geomonitoring Uniwersytetu Łódzkiego, realizują projekt, który ma na celu zidentyfikowanie przyczyn i wyeliminowanie zanieczyszczenia wody w Olechówce. Naukowcom i studentom zależy więc nie tylko na wynikach badań, ale przede wszystkim na podjęciu takich działań, które przywrócą stan rzeki z czasów jej świetności.


Niegdyś wody Olechówki służyły do kuracji leczniczych. Niestety, szybko rozwijający się przemysł znacznie pogorszył ich jakość. Zespół badawczy z Wydziału Nauk Geograficznych pracuje nad tym, by nad Olechówką znowu można bezpiecznie wypoczywać. A to nie jedyna rzeka, którą naukowcy, wspólnie z władzami samorządowymi miasta, chcą przywrócić łodzianom.

– Do Olechówki wpływają zanieczyszczenia z kanalizacji burzowej. To, co dla wód spływających po powierzchniach ulic i chodników jest charakterystyczne, znajdujemy w tej rzece – mówi dr Maciej Ziułkiewicz z Instytutu Nauk o Ziemi z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ.

Zakres pomiarów i analiz prowadzonych przez uniwersyteckich badawczy w terenie obejmuje parametry i elementy hydrochemiczne, takie jak wskaźniki: zasolenia, zawartości substancji biogenicznych, substancji organicznych i zanieczyszczeń mechanicznych występujących w wodach Olechówki.

– W miejscu, w którym obecnie znajdują się Stawy Jana, był zakład przyrodoleczniczy, gdzie wykorzystywano wody tej rzeki do kąpieli leczniczych – przypomina dr M. Ziułkiewicz.

Zmieniany co roku scenariusz badań i obserwacji, służy wypracowaniu propozycji optymalnej metodyki prowadzonych badań rzek miejskich podczas monitoringu środowiska. W roku 2015 było to równoczesne badanie rzeki na całej jej długości w okresie wezbrania opadowego. W minionym – badanie z uwzględnieniem czasu spływu wód korytem rzecznym od źródeł do ujścia. W tym roku z kolei naukowcy przez całą dobą badają wody w dwóch, różniących Olechówkę punktach pomiarowo-kontrolnych.

– Szczegółowe badania, przeprowadzane przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzone są już trzeci raz z rzędu i dają nam bardzo dobre wskazówki, co działań, które, jako samorząd, powinniśmy podejmować – podkreśla Michał Baryła p.o. dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.

Warto dodać, że po każdorazowym badaniu, studenci, razem z kadrą naukową Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, prezentują wyniki podczas ogólnopolskich konferencji naukowych i w publikacjach zamieszczanych w naukowych wydawnictwach.

– Chcielibyśmy, aby wody Olechówki były czyste, zdrowe, przyjazne dla mieszkańców, by mogli oni z tych wód korzystać – wyraża życzenie Anita Waack-Zając z Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ.

Zespół badawczy z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ z czasem zamierza też przywrócić miastu rzekę Łódkę.

– To będą cieki, którymi będziemy mogli pochwalić się w skali kraju, a może nawet kontynentu. Przy podjęciu odpowiednich zabiegów, nawet silnie przeobrażony krajobraz miejski, będzie w stanie zapewnić powrót do warunków quasi naturalnych, do stanu, który będzie dumą mieszkańców Łodzi. I tak, jak w innych miastach, po  realizacji właściwie zaplanowanych przedsięwzięć, rzeki staną się wizytówką miasta i regionu – podsumowuje dr M. Ziułkiewicz cały omawiany tu problem.

T.B.