Ochrona jakości wód łódzkich zbiorników retencyjnych

28-09-2017

Porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi zawarte zostało 7 lipca w siedzibie Rektoratu UŁ.


Profesor Antoni Różalski, rektor UŁ (z prawej) i Eryk Rawicki, dyrektor MOSiR w Łodzi wymieniają podpisane dokumenty o wzajemnej współpracy

Profesor Antoni Różalski, rektor UŁ (z prawej) i Eryk Rawicki, dyrektor MOSiR w Łodzi wymieniają podpisane dokumenty o wzajemnej współpracy

Fot. Maciej Andrzejewski

Dotyczy ono prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w zakresie ochrony jakości wód łódzkich zbiorników retencyjnych zarządzanych przez MOSiR. Uczelnia deklaruje gotowość prowadzenia badań jakości wody, realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych oraz konsultacji związanych z funkcjonowaniem lub ochroną łódzkich ekosystemów wodnych. Chodzi tu o akweny w Arturówku, na Młynku, Stawy Stefańskiego oraz Stawy Jana.

Tekst porozumienia parafowali: prof. Antoni Różalski , rektor UŁ i Eryk Rawicki , dyrektor łódzkiego MOSiR.

– Uniwersytet Łódzki realizuje trzy misje: badawczą, kształcenia studentów i bliskiej współpracy z otoczeniem społecznym. Tę trzecią misję realizujemy w różny sposób i we współpracy z różnymi instytucjami. Ostatnio zawarliśmy ważne porozumienia z KGHM Polska Miedź i Santander Universidades. W przypadku porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi zależy nam także na zaangażowaniu studentów. Uruchomiliśmy program grantów studenckich myślę więc, że w przyszłych edycjach tego programu znajdą się projekty realizowane przez studentów biomonitoringu czy ochrony środowiska dotyczące badań łódzkich zbiorników wodnych – powiedział rektor UŁ

Szef MOSiR dodał: – Współpracujemy z naukowcami Uniwersytetu Łódzkiego od lat. Pierwszym wspólnie zrealizowanym dużym projektem była rewitalizacja stawów w Arturówku. W rezultacie jakość wód w tamtejszych zbiornikach znacznie się poprawiła. Współpracujemy z uczelnią nadal i przyświecają nam dwa wspólne cele; po pierwsze podnoszenie kwalifikacji studentów i pracowników naukowych uczelni, a po drugie polepszenie jakości wód w zarządzanych przez nas akwenach. Nasza współpraca przynosi wymierne efekty.

Za realizację porozumienia ze strony uniwersytetu odpowiedzialni są: prof. Adrianna Wojtal-Frankiewicz , dyrektor uczelnianego Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska oraz dr Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Oprac: (sb)