Ekonomia i gospodarka przestrzenna – wyróżnione

25-09-2017

Kierunki ekonomia oraz gospodarka przestrzenna Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego otrzymały w tym roku oceny pozytywne Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ekonomii przyznano wyróżnienie w kategorii umiędzynarodowienie, natomiast gospodarka przestrzenna została oceniona pozytywnie w kategorii współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym .


Kierunek ekonomia umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, która pozwala na zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej.

Gospodarka przestrzenna jest z kolei kierunkiem, który koncentruje się na badaniu wzajemnych zależności między społeczeństwem (człowiekiem), gospodarką i przestrzenią. Umożliwia łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi poprzez uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych i praktykach zawodowych oraz doświadczoną kadrę dydaktyczną.

Oprac.: (sb)