Coraz bardziej międzynarodowo

06-10-2017

Jury konkursu PROMyki ogłosiło 6 czerwca wyniki tegorocznej, siódmej edycji konkursu na najlepsze działania promocyjne i komunikacyjne polskich uczelni. Uniwersytet Łódzki został wyróżniony za akcję University Diversity/Uniwersytet Różnorodny organizowaną przez Centrum Promocji oraz Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ.


– Uniwersytet Łódzki jest uczelnią tolerancyjną, nowoczesną, odpowiedzialną, zaangażowaną, walczącą z dyskryminacją oraz integrującą międzykulturowo. Wszystkie jej działania, które wpisują się w tę charakterystykę, zostały zebrane w jeden projekt – University Diversity, czyli Uniwersytet Różnorodny . Projekt zakłada rozmaite przedsięwzięcia odbywające się w ciągu całego roku, mające na celu: podniesienie wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego świadomości bycia częścią międzykulturowej społeczności i ich własnej roli jako obywateli świata; kształtowanie w społeczności akademickiej, jak i mieszkańców Łodzi postawy szacunku dla różnorodności i komunikacji międzykulturowej; integrację całej społeczności akademickiej naszej uczelni – mówi Anna Rolczak, dyrektor Centrum Promocji UŁ.

W związku z szybko rosnącą liczbą studentów zagranicznych Uniwersytetu Łódzkiego, których jest już ponad dwa tysiące i reprezentują ok. 95 narodowości, postanowiono zintensyfikować działania integrujące społeczność uczelni. Zorganizowano, m.in., wystawę posterów z wizerunkami studentów obcokrajowców. Podczas świąt Bożego Narodzenia studenci i pracownicy UŁ zapraszali cudzoziemców do swoich domów. W okresie wielkanocnym powstała International Cook Book , w której studenci z zagranicy zaprezentowali ciekawe przepisy kulinarne na dania przyrządzane w ich krajach na wiosnę.

Konkurs PROMyki organizuje od roku 2011 Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PRom. Do jego tegorocznej edycji zgłoszono w sumie dwanaście propozycji działań promocyjnych i komunikacyjnych z ośmiu uczelni. Wszystkie oceniało profesjonalne jury w składzie: kmdr por. Wojciech Mundt , prezes Stowarzyszenia PRom; Aleksander Anikowski, wiceprezes PRom; Marek Zimnak, członek honorowy PRom; Krzysztof Szwejk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) i  Marek Kiczka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – laureaci poprzednich konkursów oraz Jan Zając (Sotrender), Łukasz Nowak (PCG Academia), Karolina Lewandowska (Centrum Efekty), Marcin Witkowski (Stowarzyszenie PRom).

x x x

Tegoroczna edycja konkursu została rozstrzygnięta podczas XXIX konferencji stowarzyszenia w Słupsku. Celem konkursu jest wspieranie i nagradzanie twórczych i efektywnych działań w obszarze komunikacji, praktyki i działań promocyjnych w polskim szkolnictwie wyższym. Konkurs przewiduje dwie kategorie: działania promujące główne aktywności uczelni i działania promocyjne oraz komunikacyjne w obszarze nowych mediów.

W każdej kategorii jury przyznaje jedno wyróżnienie i jedną nagrodę główną. Oceniane są: innowacyjność i kreatywność zgłoszonych działań, racjonalność i efektywność ekonomiczna, osiągnięte cele i siła ich oddziaływania, oryginalność, metody realizacji projektu oraz zgodność z zasadami public relations ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych

Oprac.: (sb)