Mistrz – uczeń

25-09-2017

W Pałacu Biedermanna uroczyście zakończono 27 czerwca czwartą edycję projektu Mentoring – Absolwent VIP oraz wręczono kolejne stypendia Santander Universidades aktywnym studentom Uniwersytetu Łódzkiego.


– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mentorom za udział w projekcie, który jest dla nas bardzo ważny. Dzięki takim przedsięwzięciom, Uniwersytet Łódzki buduje swoją markę, nie tylko w środowisku akademickim ale także w środowiskach zewnętrznych. Dzięki państwa aktywności nasi młodsi koledzy, studenci, mogą zetknąć się z praktykami, ludźmi sukcesu i korzystać z ich doświadczenia, a także obserwować i przejmować od was te cechy osobowościowe, które pomogą im w kształtowaniu swojej kariery. Dlatego już teraz zachęcam państwa do udziału w kolejnej, piątej edycji tego programu – powiedział, m.in., prof. Paweł Starosta, prorektor UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej, witając uczestników spotkania.

Czwarta edycja programu trwała sześć miesięcy. Od grudnia minionego roku, trzydzieści cztery pary mistrz-uczeń współpracowały, aby osiągnąć cele wyznaczone na ich pierwszych spotkaniach. Projekt mentorski to unikatowa szansa dla studentów, którzy pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, mogą poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Z kolei, dla mentorów to okazja, aby w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych słuchaczy. Jedną z par tworzyli Mikołaj Ługowski , dyrektor Zarządzający Nordea Operations Center i  Damian Kaczmarczyk , student finansów i rachunkowości UŁ.

Certyfikaty, potwierdzające udział w czwartej edycji projektu Mentoring – Absolwent VIP, wręcza prof. Paweł Starosta, prorektor UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej (pierwszy z prawej)

Certyfikaty, potwierdzające udział w czwartej edycji projektu Mentoring – Absolwent VIP, wręcza prof. Paweł Starosta, prorektor UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej (pierwszy z prawej)

Fot. Maciej Andrzejewski

– Zacząłem odkrywać swoje mocne i słabe strony. Poczyniłem już realne kroki w kierunku, w którym chcę aby szła moja kariera. I to jest zasługa mentora – podsumował swój udział w projekcie drugi z nich. Mentor zaś dodał, iż podczas wspólnych spotkań udało się obydwu wyjść poza utarte stereotypy i dojść do wielu ciekawych wniosków.

Kolejnym ważnym sposobem wyłaniania i honorowania zdolnych studentów UŁ jest system stypendiów ufundowanych przez Santander Universidades. Te stypendia, w wysokości 2,5 tys. zł, od trzech lat otrzymują słuchacze zaangażowani w działalność naukową i organizacyjną na uczelni oraz poza nią. Na początku tego roku, otrzymało je siedemnaścioro studentów. Podczas uroczystości w Pałacu Biedermanna UŁ, kolejnych dwadzieścioro.

– Cieszymy się, że możemy doceniać najbardziej ambitną młodzież, która swój rozwój osobisty łączy z działalnością społeczną. Dobrze rozumiemy, że takie zaangażowanie często wymaga wielu wyrzeczeń, dlatego, mamy głęboka nadzieję, że przyznane stypendia dodatkowo zmotywują młodych ludzi do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz społeczności studenckiej – powiedział Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Unversidades.

x x x

Mentoring – Absolwent VIP to autorski, prestiżowy projekt Uniwersytetu Łódzkiego. Zakłada budowanie trwałych relacji między studentami i uczelnią, a absolwentami UŁ, którzy pełnią rolę mentorów. W kończącej się właśnie edycji projektu wzięło udział trzydziestu czterech najlepszych studentów wyłonionych przez uczelnię i elitarne grono menadżerów największych firm w Łodzi i regionie.

Najważniejszym celem projektu jest włączenie wybitnych absolwentów UŁ w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.


Oprac.: (sb)