Niemiecki badacz zbrodni hitlerowskich

03-10-2017

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, na Wydziale Prawa i Administracji, 12 czerwca nadany został doktorat honoris causa UŁ Dieterowi Schenkowi – wybitnemu kryminologowi, literatowi i badaczowi zbrodni hitlerowskich.


Gratulacje i kwiaty dla Dietera Schenka, nowego doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Gratulacje i kwiaty dla Dietera Schenka, nowego doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Fot. Maciej Andrzejewski

Obrady otworzył i przewodniczył im prof. Antoni Różalski , rektor UŁ.

Promotor w przewodzie doktorskim prof. Witold Kulesza w wygłoszonej laudacji złożył D. Schenkowi podziękowanie oraz głębokie uznanie za wkład, jaki wniósł swoim dorobkiem naukowym, w odkrywanie prawdy o zbrodniach nazistowskich. – Od dwudziestu lat obserwuję i podziwiam jego determinację. Badacz zbrodni hitlerowskich rozmawiał, pytał, dociekał oraz konfrontował to, co usłyszał, z nieraz trudno dostępnymi materiałami archiwalnymi i zapiskami historycznymi – mówił prof. W. Kulesza .

Po ceremonii nadania tytułu, nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (jego CV zamieszczamy w dalszej części tego wydania Kroniki) wygłosił wykład, w którym poruszył sprawy związane z kulisami jego badań, odkrywaniem prawdy o zbrodniach okresu II wojny światowej, jak też o swoich rodzicach, którzy dali się uwieść nazistowskiej propagandzie. Nawiązywał też do trudnych początków zbierania materiałów archiwalnych na terenie Polski, a także o przerażeniu, jakie wywoływały w nim odkrywane fakty.

– Nie potrafię podróżować po Polsce koleją lub autem bez wzruszeń. Tablice z nazwami miejscowości przywołują w mojej pamięci obrazy masakr tam dokonanych, dzieje się to nieskończenie wiele razy; nigdy nie będę w stanie wybaczyć moim nazistowskim przodkom.

T.B.