Uczelniane diamenty

25-09-2017

W VI edycji konkursu programu Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w gronie osiemdziesięciu trzech laureatów znalazło się dwoje studentów Uniwersytetu Łódzkiego.


Patrycja Paciorek jest słuchaczką I roku studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Otrzyma grant w wysokości 147 tys. zł na badania nt. Rola miRNA w toksyczności nanocząsteczek srebra.

Drugim laureatem został Rafał Szelenberger , który również studiuje na I roku studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, lecz na kierunku biologia. Na badania nt. Płytkowe mikroRNA jako marker predykcyjny Ostrego Zespołu Wieńcowego otrzyma grant w wysokości ponad 219 tys. zł.

Dotychczasowe grono laureatów wszystkich edycji konkursu programu Diamentowy Grant liczy już 520 osób.

x x x

W tym roku Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał ponad szesnaście milionów złotych na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych słuchaczy studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i wyróżniających się dorobkiem naukowym.

W VI edycji konkursu wyłoniono osiemdziesięciu trzech laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż osiemdziesiąt punktów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. Podczas realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2,5 tys. zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Warto też dodać, że Diamentowy Grant umożliwia laureatom skrócenie ścieżki kariery naukowej, czyli na podjęcie studiów doktoranckich bez konieczności posiadania tytułu zawodowego magistra.


Oprac.: (sb)