W europejskiej elicie

25-09-2017

Uniwersytet Łódzki od 3 lipca może oficjalnie posługiwać się logiem HR Excellence in Research , które przyznane zostało przez Komisję Europejską. To wyróżnienie otrzymać mogą instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa lub organizacje finansujące badania, które do swoich wewnętrznych regulacji wprowadzą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


W tej elitarnej grupie instytucji Uniwersytet Łódzki znalazł się dzięki zapewnianiu pracownikom naukowym: przejrzystego procesu rekrutacji, możliwości rozwoju kariery naukowej, programom wspierającym młodych nauczycieli akademickich, stabilności zatrudnienia, pomocy merytorycznej i finansowej przy składaniu i rozliczaniu projektów badawczych.

Proces ubiegania się o uzyskanie loga HR Excellence in Research był długotrwały, a wymogi, które uczelnia musiała spełnić – bardzo wysokie. Wysyłając oficjalny list w roku 2015, Uniwersytet Łódzki zadeklarował Komisji Europejskiej wprowadzenie zasad opisanych we wspomnianych wcześniej dwu dokumentach – Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania . W okresie następnych miesięcy, specjalnie powołany zespół analizował wewnętrzne przepisy uczelni w zakresie rekrutacji pod kątem zgodności z The European Charter and Code for Researchers.

Po uzyskaniu wyników z ankiet dotyczących warunków pracy naukowców na UŁ, zespół sporządził strategię HR i plan działania (HR Strategy and Action Plan). Dokumenty zostały przesłane do Komisji Europejskiej, a w minionym tygodniu, uniwersytet otrzymał potwierdzenie przyznania logo.

Uniwersytet Łódzki jest jednym z siedmiu uniwersytetów w Polsce, które mogą posługiwać się logiem HR Excellence in Research . Łącznie ich lista obejmuje trzydzieści jeden polskich instytucji.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w  strategii Human Resources Strategy for Researchers , ukierunkowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Ma się to przyczynić do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. Organizacje mające tego rodzaju logo są systematycznie sprawdzane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

Oprac.: (sb)