Latopis Nowogrodzki pod lupą uniwersyteckich badaczy

25-09-2017

Projekt zgłoszony przez Uniwersytet Łódzki w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2 . otrzyma ponad sto sześćdziesiąt złotych. Korzystając z tych środków naukowcy łódzcy badać będą Latopis Nowogrodzki – pierwszy, najprawdopodobniej najstarszy istniejący utwór historiograficzny dotyczący terenów Europy Środkowowschodniej. Projekt przygotowywali wspólnie humaniści i przedstawiciele nauk ścisłych – badacze Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana Ceraneum.


W konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Uniwersalia 2.2. dofinansowanie uzyskało łącznie dwadzieścia siedem projektów pochodzących z polskich uniwersytetów i instytucji akademickich. W ocenie ekspertów i recenzentów NPRH wniosek naukowców z UŁ uzyskał dziewięćdziesiąt osiem punktów na sto możliwych.

Latopis Nowogrodzki jest cennym źródłem historycznym, zawierającym wiele istotnych danych z dziejów Rusi i Europy Środkowowschodniej, w tym również państwa polskiego od XI do XIV w. Zespół ma się skupić na starszej redakcji tego zabytku, zachowanym najprawdopodobniej tylko w jednym rękopisie, tzw. odpisie synodalnym pochodzącym z XIII-XIV w., obejmującym lata 1016–1352.

Projekt zakłada przekład z języka oryginału, gruntowne opracowanie naukowe oraz publikacje źródła historycznego o fundamentalnym znaczeniu dla światowej humanistyki, dotychczas niepublikowanego w języku polskim. Efektem ma być książka, która ukaże się nakładem polskiego wydawnictwa akademickiego o wysokiej randze naukowej, w serii o charakterze międzynarodowym, a także elektroniczna publikacja w internecie. Źródło zawiera informacje ważne dla historii Polski. Publikacja będzie użyteczna dla przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków, filologów, paleoslawistów, kodykologów, archeologów, historyków sztuki – poinformowała dr Zofia Brzozowska , szef zespołu badaczy z UŁ.

Należy podkreślić, że jest to pierwszy projekt międzyobszarowy realizowany przez Centrum Ceraneum UŁ – łączący nauki humanistyczne i ścisłe. Oprócz dr Z. Brzozowskiej z Katedry Filologii Słowiańskiej, w skład grupy badaczy wchodzą: dr hab. Ivan Petrov i mgr Jan Morawicki (również Katedra Filologii Słowiańskiej) oraz dr Bartosz Zieliński (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej). Projekt będzie realizowany w latach 2017–2019.

x x x

Warto przy tej okazji dodać, że tylko w tym roku Centrum „Ceraneum” Uniwersytetu Łódzkiego otrzymało dofinansowanie dla trzech innych projektów. W swojej sześcioletniej historii placówka zrealizowała blisko dwadzieścia projektów, których łączne dofinansowanie wynosiło ok. trzech milionów złotych.

Oprac. (sb)