Wiedza z praktyką

28-09-2017

Międzynarodowy koncern KGHM Polska Miedź SA oraz Uniwersytet Łódzki rozpoczynają współpracę naukowo–badawczą, a także działalność dydaktyczną i rozwojową. Współdziałanie na styku nauki i dobrych praktyk daje pewność skutecznego połączenia wiedzy i gromadzonych latami doświadczeń.

Niebawem koncern i uczelnia zajmą się takimi dziedzinami wiedzy, jak przekształcanie terenów zdegradowanych przez przemysł na powrót w tereny zielone czy analizą sytuacji w Azji ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin w gospodarce Europy Środkowowschodniej. Trzeba przy tym dodać, że  Polska Miedź jest liczącym się na scenie międzynarodowej eksporterem do Chin, który odpowiada za ponad połowę wartości polskiego eksportu do Państwa Środka.

 Na zdjęciu: Radosław Domagalski-Łabędzki (z lewej), prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA i prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego wymieniają podpisane listy intencyjne

Na zdjęciu: Radosław Domagalski-Łabędzki (z lewej), prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA i prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego wymieniają podpisane listy intencyjne

Fot. Maciej Fornal

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy odbyło się 30 czerwca w Warszawie. Sygnowali go  Radosław Domagalski-Łabędzki , prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA oraz prof. Antoni Różalski , rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Podpisane porozumienie między uczelnią a spółką jest zapowiedzią powołania w przyszłości wspólnych zespołów badawczych, dedykowanych tematyce istotnej dla obu stron.

Po raz kolejny raz sektor biznesu wraz ze światem akademickim podejmują więc decyzję o transferze wiedzy, wymianie zdobywanych doświadczeń oraz wspólnym poszukiwaniu nowych rozwiązań korzystnych dla nauki i przemysłu, a w ślad za tym dla gospodarki i jej zrównoważonego rozwoju.

– Jest to dla KGHM przede wszystkim szansa pozyskania wiedzy, która jest w dyspozycji jednego z wiodących polskich uniwersytetów, Uniwersytetu Łódzkiego – podkreślił R. Domagalski-Łabędzki, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Uniwersytet Łódzki aspiruje do bycia uczelnią o charakterze badawczym, ale dydaktyka jest jej statutowym obowiązkiem i nieodmiennie odgrywa ogromne znaczenie. Istotna jest także współpraca uniwersytetu z otoczeniem zewnętrznym, zwłaszcza liderami polskiego i zagranicznego biznesu. Wyraża się to chociażby w tworzeniu nowych kierunków studiów czy poszukiwaniu partnerów wśród przedsiębiorstw.

– KGHM Polska Miedź będzie wykorzystywała uczelniany potencjał badawczy zlecając naszym laboratoriom, katedrom, zespołom badawczym przygotowywanie określonych analiz i ekspertyz – powiedział prof. Antoni Różalski , rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

x x x

Współpraca KGHM Polska Miedź SA z uczelniami wyższymi jest starannie dobierana, a wola współdziałania i aktywności w strefie akademickiej odgrywa szczególną rolę. Wiedza i doświadczenie załogi stanowią najcenniejszy kapitał globalnego dziś koncernu, „kumulowany” już od ponad pięćdziesięciu pięciu lat. KGHM współpracuje z osiemnastoma uczelniami wyższymi w Polsce, angażując się w prace badawczo-rozwojowe, a także działalność dydaktyczną. W efekcie realizowane są przedsięwzięcia korzystne nie tylko z punktu widzenia ekonomii, innowacji czy chociażby ekologii, ale również wartościowe dla społeczeństwa .

Oprac.: (sb)