Przeszłość i teraźniejszość uczelni

29-08-2018

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, zwołane z okazji kolejnej rocznicy powołania uczelni, odbyło się 24 maja w auli gmachu Wydziału Filologicznego.


Otwierając je prof. Antoni Różalski , rektor UŁ, powitał przybyłych na spotkanie zaproszonych gości, pracowników uniwersytetu i młodzież akademicką, a następnie w okolicznościowym wystąpieniu powiedział, m.in.: – Obchodzimy dzisiaj siedemdziesiątą drugą rocznicę powstania Uniwersytetu Łódzkiego. Wspominamy tych, których starania doprowadziły do utworzenia uczelni, w tym pierwszych rektorów, dziekanów, profesorów, kolejne pokolenia pracowników i studentów, którzy budowali jej pozycję wśród polskich i zagranicznych szkół wyższych. Jesteśmy głęboko wdzięczni za to co zrobili dla naszej uczelni podczas swojej pracy czy studiów. Wspominając przeszłość Uniwersytetu Łódzkiego, nie możemy nie oceniać jego obecnej pozycji. Stanowimy jedną z największych polskich szkół wyższych, gdzie kształci się ponad trzydzieści jeden tysięcy słuchaczy na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (pełny tekst wystąpienia w dalszej części numeru).

Profesor Antoni Różalski, rektor UŁ, wręcza dyplom doktora honoris causa UŁ prof. Krzysztofowi Pomianowi

Profesor Antoni Różalski, rektor UŁ, wręcza dyplom doktora honoris causa UŁ prof. Krzysztofowi Pomianowi

Fot. Maciej Andrzejewski

Uroczystość połączona była z nadaniem doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Krzysztofowi Pomianowi , który, jak podkreślił rektor UŁ, należy do grona najwybitniejszych polskich humanistów, których dorobek naukowy wykracza daleko poza granice naszego kraju. Jest ambasadorem polskiej kultury za granicą. W przedmowie do jednej ze swych najbardziej znanych książek napisał: Europa jest dla mnie fragmentem biografii i przygodą intelektualną . Jego zainteresowania badawcze obejmują historię, politykę i filozofię europejską od Rosji poprzez Europę Środkową po świat śródziemnomorski; od starożytności po czasy współczesne. Jako wnikliwy obserwator i aktywny uczestnik życia społecznego uczony pokazuje, że pielęgnowanie europejskich wartości: prawa człowieka, solidarność i tolerancja są mu bardzo drogie (sylwetkę naukową profesora publikujemy na jednej z kolejnych kolumn pisma).

Dyplom honorowego doktora Uniwersytetu Łódzkiego prof. K. Pomianowi wręczył rektor UŁ w towarzystwie: prof. Elżbiety Jung , promotor; dziekanów Wydziału Filologicznego i Filozoficzno-Historycznego prof. Joanny Jabłkowskiej oraz prof. Macieja Kokoszko .

– Na mojej mapie uczuciowej Łódź od zawsze splata się z Warszawą. Żona moja pochodzi z Łodzi. Tutaj związany byłem ze środowiskiem naukowym i kulturalnym. Profesor Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego, był nauczycielem mojego ojca, osobą kultową w naszym domu rodzinnym, później był moim nauczycielem. Z Uniwersytetem Łódzkim związany był profesor Leszek Kołakowski, mój promotor – powiedział po ceremonii nowy doktor hc UŁ.

Medale Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego) wręczone zostały wybitnym pracownikom uczelni: prof. Leonowi Sedlaczkowi i prof. Teresie Kukulskiej-Gościckiej z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, prof. Łucji Tomaszewicz z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i prof. Wielisławie Warzywodzie-Kruszyńskiej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, prof. Markowi Cybulskiemu z Wydziału Filologicznego, prof. Włodzimierzowi Nykielowi z Wydziału Prawa i Administracji, inż. Zbigniewowi Zdrojewskiemu z uniwersyteckiego NSZZ Solidarność.

Osobom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu Łódzkiego i blisko związanym z uczelnią przyznane zostały Medale Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ). Uhonorowano nimi: Christine Bily z Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy; prof. Andreja Bobáka z Uniwersytetu P.J. Šafarika w Koszycach, Słowacja; prof. Hansa Jürgena Bömelburga z Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy; prof. Luisa Manuela. Z. Chicharo z Uniwersytetu Algarve, Portugalia; prof. Andrzeja Jana Chodubskiego z Uniwersytetu Gdańskiego ( w jego imieniu medal odebrał prof. Radosław Bania, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych), prof. Corę Dietl z  Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy ; prof. Adelin Sánchez Espinosa z Uniwersytetu w Granadzie, Hiszpania; prof. Jana Jędrzejewskiego z Uniwersytetu w Ulster, Irlandia Płn.; prof. Jana C. Joerdena z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Niemcy; prof. Vytautasa Nekrošiusa z Uniwersytetu Wileńskiego, Litwa.

Profesor Leon Sedlaczek honorowany przez rektora UŁ Medalem Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego)

Profesor Leon Sedlaczek honorowany przez rektora UŁ Medalem Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego)

Fot. Maciej Andrzejewski

Czworgu szczególnie aktywnym studentom i doktorantom Senat UŁ przyznał Medale Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo . Wręczono je: mgr Annie Bojanowskiej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, mgr Piotrowi Chrząszczowi i mgr Emilii Pietrzak z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, mgr. Piotrowi Kosmowskiemu z Wydziału Nauk Geograficznych.

Po raz drugi przyznane zostały Nagrody Rektora UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe. W obszarze nauk przyrodniczych otrzymała ją prof. dr hab. Maria Bryszewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska za cykl publikacji pt. Biomedyczne właściwości nanocząstek . W obszarze nauk ścisłych nagrodę wręczono członkom zespołu z Wydziału Chemii w składzie: dr hab. Jarosław Grobelny , prof. UŁ; dr hab. Grzegorz Celichowski , prof. UŁ; dr Emilia Tomaszewska , dr Katarzyna Ranoszek-Soliwoda – za cykl publikacji pt. Synteza i modyfikacja powierzchni nanomateriałów oraz za uzyskanie dwóch patentów i wdrożenie wynalazku.

Występ zagranicznych studentów UŁ w narodowych strojach

Występ zagranicznych studentów UŁ w narodowych strojach

Fot. Maciej Andrzejewski

Ponadto po raz piąty wręczone zostały Nagrody Naukowe Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego. Otrzymali ją: w kategorii nauki przyrodnicze i geograficzne mgr Dagmara Błońska i dr Karolina Rudnicka – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska; w kategorii nauki społeczne – mgr Bartłomiej Krzeczewski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego dr hab. Karol Żakowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych; w kategorii nauki ścisłe – mgr Piotr Banasiński z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej i dr Maciej Rogala z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej; w kategorii nauki humanistyczne – mgr Sebastian Latocha z Wydziału Filozoficzno-Historycznego i dr Anna Wendorf z Wydziału Filologicznego.

Z okazji siedemdziesiątej drugiej rocznicy powołania uniwersytetu życzenia i gratulacje władzom uczelni oraz całej jej społeczności przekazał prof. Zbigniew Rau , wojewoda łódzki. W podobnym tonie utrzymane był listy, które przesłali Witold Stępień , marszałek województwa łódzkiego i  Hanna Zdanowska , prezydent Łodzi.

W końcowej części uroczystości wystąpili zagraniczni studenci i słuchacze Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Tańce ludowe i piosenki swych macierzystych krajów zaprezentowali studenci z Indonezji i Demokratycznej Republiki Konga; Simon Sammoun z Syrii zagrał na skrzypcach, a Jana Poźniak z Białorusi śpiewała ubrana w strój narodowy.

x x x

Promocje habilitacyjne

Promocje habilitacyjne

Fot. Maciej Andrzejewski

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również w gmachu filologii, odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne. Dyplomy doktorskie wręczono dziewięćdziesięciu osobom. Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali: Adam Rafał Kaliński , Edyta Anna Kiedrzyńska , Katarzyna Miłowska, Magdalena Katarzyna Urbaniak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); Lilianna Chęcińska , Marcin Paweł Jasiński , Tomasz Pospieszny (Wydział Chemiczny); Magdalena-Kalisiak-Mendelska, Alicja Barbara Łaska-Formejster , Mariusz Paweł Sokołowicz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); Kacper Olaf Bartczak , Małgorzata Anna Domagalska , Anna Maria Nacher , Ivan Petrow , Katarzyna Elżbieta Poloczek (Wydział Filologiczny); Henryk Piotr Paner (Wydział Filozoficzno-Historyczny); Julian Tadeusz Sitarek , Kordian Andrzej Smoliński (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); Ziemowit Kukulski , Krzysztof Adam Stefański, Bolesław Ćwiertniak (Wydział Prawa i Administracji); Piotr Seweryn Cyplik, Łukasz Marcin Hadyś , Wawrzyniec Rudolf , Halina Hanna Sobocka-Szczapa (Wydział Zarządzania).

S.B.